พระจันทร์ขึ้น-ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ กรกฎาคม 2564

พระจันทร์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, พระจันทร์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, ดวงจันทร์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ดวงจันทร์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, เวลาพระจันทร์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, เวลาพระจันทร์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ, ตารางพระจันทร์ขึ้น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ตารางพระจันทร์ตก กองบัญชาการกองทัพเรือ

กรกฎาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:18116° 04:50244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:15113° 05:54245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:07109° 06:56248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:53105° 07:55253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:35099° 08:50258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:13093° 09:41264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:50088° 10:30270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:26082° 11:17275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 256400:00- 11:50266°
วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 256400:17091° 12:38272°
วันเสาร์ที่ 03 กรกฎาคม 256400:53086° 13:24277°
วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 256401:29080° 14:10282°
วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 256402:05075° 14:58287°
วันอังคารที่ 06 กรกฎาคม 256402:45071° 15:47291°
วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 256403:27068° 16:38294°
วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 256404:12065° 17:30296°
วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 256405:02064° 18:22296°
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 256405:54064° 19:14296°
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 256406:48065° 20:03293°
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 256407:43068° 20:50290°
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 256408:37072° 21:34285°
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 256409:31077° 22:16280°
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 256410:24083° 22:57274°
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 256411:17089° 23:38268°
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 256412:10095° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 256413:06101° 00:20262°
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 256414:05107° 01:05256°
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 256415:06112° 01:54250°
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 256416:11115° 02:48246°
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 256417:16116° 03:47244°
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 256418:18116° 04:50244°
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 256419:15113° 05:54245°
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 256420:07109° 06:56248°
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 256420:53105° 07:55253°
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 256421:35099° 08:50258°
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 256422:13093° 09:41264°
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 256422:50088° 10:30270°
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 256423:26082° 11:17275°
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 256400:00- 12:04281°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy