พระจันทร์ขึ้น-ตก กรมอุทกศาสตร์ มกราคม 2566

พระจันทร์ขึ้น กรมอุทกศาสตร์, พระจันทร์ตก กรมอุทกศาสตร์, ดวงจันทร์ขึ้น กรมอุทกศาสตร์, ดวงจันทร์ตก กรมอุทกศาสตร์, เวลาพระจันทร์ขึ้น กรมอุทกศาสตร์, เวลาพระจันทร์ตก กรมอุทกศาสตร์, ตารางพระจันทร์ขึ้น กรมอุทกศาสตร์, ตารางพระจันทร์ตก กรมอุทกศาสตร์

มกราคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:30° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:22° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:15° 00:00-
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 256600:0003:08° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 256600:0004:01° 00:00-
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 256600:0004:52° 00:00-
วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 256600:0005:41° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 256600:0006:26° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 256600:0001:43° 00:0006:45°
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 256600:0002:34° 00:0006:45°
วันอังคารที่ 03 มกราคม 256600:0003:26° 00:0006:44°
วันพุธที่ 04 มกราคม 256600:0004:19° 00:0006:44°
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 256600:0005:12° 00:0006:44°
วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 256600:0006:05° 00:0006:44°
วันเสาร์ที่ 07 มกราคม 256600:0006:56° 00:0006:44°
วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 256600:0007:43° 00:0006:43°
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 256600:0008:28° 00:0006:43°
วันอังคารที่ 10 มกราคม 256600:0009:08° 00:0006:43°
วันพุธที่ 11 มกราคม 256600:0009:46° 00:0006:42°
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 256600:0010:22° 00:0006:42°
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 256600:0010:57° 00:0006:42°
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256600:00- 00:0006:41°
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 256600:0012:10° 00:0006:41°
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 256600:0012:50° 00:0006:41°
วันอังคารที่ 17 มกราคม 256600:0013:35° 00:0006:40°
วันพุธที่ 18 มกราคม 256600:0014:26° 00:0006:40°
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 256600:0015:25° 00:0006:39°
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 256600:0016:30° 00:0006:39°
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 256600:0017:39° 00:0006:38°
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 256600:0018:48° 00:0006:38°
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256600:0019:53° 00:0006:37°
วันอังคารที่ 24 มกราคม 256600:0020:54° 00:0006:37°
วันพุธที่ 25 มกราคม 256600:0021:51° 00:0006:36°
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 256600:0022:45° 00:0006:36°
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 256600:0023:38° 00:0006:35°
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 256600:0000:30° 00:00-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 256600:0001:22° 00:00-
วันอังคารที่ 31 มกราคม 256600:0002:15° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy