ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง แหลมงอบ (ตราด) สิงหาคม 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 1.94 ม. เวลา 19:14 (07:14 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.31 ม. เวลา 09:12 (09:12 AM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ตราด, น้ำขึ้น น้ำลง แหลมงอบ, ระดับคลื่น ตราด, ระดับคลื่น แหลมงอบ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ตราด, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด แหลมงอบ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ตราด, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง แหลมงอบ, มาตรน้ำ ตราด, มาตรน้ำ แหลมงอบ, ข้างขึ้น ข้างแรม ตราด, ข้างขึ้น ข้างแรม แหลมงอบ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ตราด, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี แหลมงอบ, กระแสน้ำ ตราด, กระแสน้ำ แหลมงอบ

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ตราด » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง แหลมงอบ

แหลมงอบ (ตราด) ครอบคลุมพื้นที่ 2,819 ตร. กม. (1,088 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 178.19 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 66 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 12.1686 ลองจิจูด (longitude): 102.396 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 12° 10' 7" (N) 102° 23' 45" (E)

สิงหาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
01 09:12 (09:12 AM) 1.31
19:14 (07:14 PM) 1.94
02 05:24 (05:24 AM) 1.16
18:44 (06:44 PM) 2.01
03 05:40 (05:40 AM) 1.01
18:42 (06:42 PM) 2.09
04 06:16 (06:16 AM) 0.88
19:07 (07:07 PM) 2.15
05 07:00 (07:00 AM) 0.79
19:43 (07:43 PM) 2.19
06 07:45 (07:45 AM) 0.71
20:31 (08:31 PM) 2.21
07 08:25 (08:25 AM) 0.66
21:30 (09:30 PM) 2.24

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 09:12 (09:12 AM) 1.31
19:14 (07:14 PM) 1.94
2 05:24 (05:24 AM) 1.16
18:44 (06:44 PM) 2.01
3 05:40 (05:40 AM) 1.01
18:42 (06:42 PM) 2.09
4 06:16 (06:16 AM) 0.88
19:07 (07:07 PM) 2.15
5 07:00 (07:00 AM) 0.79
19:43 (07:43 PM) 2.19
6 07:45 (07:45 AM) 0.71
20:31 (08:31 PM) 2.21
7 08:25 (08:25 AM) 0.66
21:30 (09:30 PM) 2.24
8 09:00 (09:00 AM) 0.64
New Moon 22:31 (10:31 PM) 2.25
9 09:30 (09:30 AM) 0.64
23:28 (11:28 PM) 2.24
10 09:58 (09:58 AM) 0.67
11 00:17 (12:17 AM) 2.2
10:21 (10:21 AM) 0.75
12 01:05 (01:05 AM) 2.1
10:35 (10:35 AM) 0.88
  19:40 (07:40 PM) 1.92
  22:12 (10:12 PM) 1.84
13 01:54 (01:54 AM) 1.94
10:40 (10:40 AM) 1.05
  19:44 (07:44 PM) 1.87
  23:19 (11:19 PM) 1.68
14 03:20 (03:20 AM) 1.74
10:45 (10:45 AM) 1.24
  19:11 (07:11 PM) 1.85
15 00:46 (12:46 AM) 1.49
First Quarter 05:19 (05:19 AM) 1.54
  10:43 (10:43 AM) 1.43
  17:35 (05:35 PM) 1.96
วันที่ เวลา ความสูง
16 03:14 (03:14 AM) 1.27
17:41 (05:41 PM) 2.1
17 04:09 (04:09 AM) 1.06
18:00 (06:00 PM) 2.22
18 05:08 (05:08 AM) 0.88
18:34 (06:34 PM) 2.3
19 06:10 (06:10 AM) 0.76
19:16 (07:16 PM) 2.34
20 07:08 (07:08 AM) 0.67
20:15 (08:15 PM) 2.33
21 07:57 (07:57 AM) 0.64
21:45 (09:45 PM) 2.3
22 08:35 (08:35 AM) 0.66
Full Moon 23:29 (11:29 PM) 2.26
23 09:05 (09:05 AM) 0.73
24 00:33 (12:33 AM) 2.19
09:29 (09:29 AM) 0.84
  18:39 (06:39 PM) 1.97
  20:47 (08:47 PM) 1.91
25 01:24 (01:24 AM) 2.08
09:48 (09:48 AM) 0.98
  18:51 (06:51 PM) 1.92
  21:40 (09:40 PM) 1.79
26 02:12 (02:12 AM) 1.95
10:04 (10:04 AM) 1.14
  18:50 (06:50 PM) 1.88
  22:32 (10:32 PM) 1.67
27 03:05 (03:05 AM) 1.79
10:15 (10:15 AM) 1.31
  17:49 (05:49 PM) 1.87
  23:28 (11:28 PM) 1.54
28 04:15 (04:15 AM) 1.64
10:17 (10:17 AM) 1.46
  16:58 (04:58 PM) 1.94
29 00:35 (12:35 AM) 1.41
16:51 (04:51 PM) 2.02
30 02:20 (02:20 AM) 1.28
Third Quarter 16:24 (04:24 PM) 2.1
31 03:27 (03:27 AM) 1.16
16:30 (04:30 PM) 2.17

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy