ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะหลัก (ประจวบคีรีขันธ์) ตุลาคม 2563

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.5 ม. เวลา 14:06 (02:06 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.74 ม. เวลา 02:26 (02:26 AM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ประจวบคีรีขันธ์, น้ำขึ้น น้ำลง เกาะหลัก, ระดับคลื่น ประจวบคีรีขันธ์, ระดับคลื่น เกาะหลัก, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ประจวบคีรีขันธ์, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด เกาะหลัก, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ประจวบคีรีขันธ์, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง เกาะหลัก, มาตรน้ำ ประจวบคีรีขันธ์, มาตรน้ำ เกาะหลัก, ข้างขึ้น ข้างแรม ประจวบคีรีขันธ์, ข้างขึ้น ข้างแรม เกาะหลัก, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ประจวบคีรีขันธ์, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี เกาะหลัก, กระแสน้ำ ประจวบคีรีขันธ์, กระแสน้ำ เกาะหลัก

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ประจวบคีรีขันธ์ » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะหลัก

เกาะหลัก (ประจวบคีรีขันธ์) ครอบคลุมพื้นที่ 6,368 ตร. กม. (2,459 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 246.83 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 23 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 11.795 ลองจิจูด (longitude): 99.8161 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 11° 47' 42" (N) 99° 48' 58" (E)

ตุลาคม 2563

วันที่ เวลา ความสูง
1 09:42 (09:42 AM) 1.27
18:59 (06:59 PM) 1.9
2 10:23 (10:23 AM) 1.41
Full Moon 18:24 (06:24 PM) 1.81
3 00:19 (12:19 AM) 1.59
07:02 (07:02 AM) 1.64
  11:01 (11:01 AM) 1.56
  17:37 (05:37 PM) 1.75
4 00:07 (12:07 AM) 1.46
08:51 (08:51 AM) 1.75
  11:41 (11:41 AM) 1.7
  15:51 (03:51 PM) 1.76
5 00:13 (12:13 AM) 1.33
10:05 (10:05 AM) 1.87
6 00:30 (12:30 AM) 1.2
11:08 (11:08 AM) 1.99
7 00:57 (12:57 AM) 1.09
12:03 (12:03 PM) 2.11
8 01:31 (01:31 AM) 1
12:56 (12:56 PM) 2.2
9 02:11 (02:11 AM) 0.95
13:47 (01:47 PM) 2.28
10 02:57 (02:57 AM) 0.92
Third Quarter 14:39 (02:39 PM) 2.34
11 03:48 (03:48 AM) 0.91
15:30 (03:30 PM) 2.36
12 04:45 (04:45 AM) 0.93
16:19 (04:19 PM) 2.35
13 05:43 (05:43 AM) 0.98
17:02 (05:02 PM) 2.3
14 06:44 (06:44 AM) 1.07
17:31 (05:31 PM) 2.2
15 07:53 (07:53 AM) 1.2
17:45 (05:45 PM) 2.05
วันที่ เวลา ความสูง
16 09:07 (09:07 AM) 1.38
17:17 (05:17 PM) 1.9
  23:24 (11:24 PM) 1.63
17 03:11 (03:11 AM) 1.69
New Moon 10:12 (10:12 AM) 1.59
18 08:17 (08:17 AM) 1.88
23:34 (11:34 PM) 1.15
19 09:55 (09:55 AM) 2.09
20 00:10 (12:10 AM) 0.94
11:14 (11:14 AM) 2.27
21 00:50 (12:50 AM) 0.8
12:19 (12:19 PM) 2.41
22 01:36 (01:36 AM) 0.73
13:16 (01:16 PM) 2.48
23 02:26 (02:26 AM) 0.74
First Quarter 14:06 (02:06 PM) 2.5
24 03:18 (03:18 AM) 0.79
14:50 (02:50 PM) 2.46
25 04:10 (04:10 AM) 0.9
15:30 (03:30 PM) 2.38
26 04:55 (04:55 AM) 1.04
16:01 (04:01 PM) 2.28
27 05:31 (05:31 AM) 1.2
16:19 (04:19 PM) 2.17
28 05:57 (05:57 AM) 1.36
16:02 (04:02 PM) 2.06
29 04:32 (04:32 AM) 1.53
15:33 (03:33 PM) 1.98
30 00:19 (12:19 AM) 1.55
15:00 (03:00 PM) 1.92
  23:01 (11:01 PM) 1.44
31 12:46 (12:46 PM) 1.93
Full Moon 22:57 (10:57 PM) 1.31

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy