ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะหลัก (ประจวบคีรีขันธ์) มกราคม 2565

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.64 ม. เวลา 09:21 (09:21 AM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.89 ม. เวลา 22:24 (10:24 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ประจวบคีรีขันธ์, น้ำขึ้น น้ำลง เกาะหลัก, ระดับคลื่น ประจวบคีรีขันธ์, ระดับคลื่น เกาะหลัก, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ประจวบคีรีขันธ์, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด เกาะหลัก, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ประจวบคีรีขันธ์, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง เกาะหลัก, มาตรน้ำ ประจวบคีรีขันธ์, มาตรน้ำ เกาะหลัก, ข้างขึ้น ข้างแรม ประจวบคีรีขันธ์, ข้างขึ้น ข้างแรม เกาะหลัก, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ประจวบคีรีขันธ์, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี เกาะหลัก, กระแสน้ำ ประจวบคีรีขันธ์, กระแสน้ำ เกาะหลัก

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ประจวบคีรีขันธ์ » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะหลัก

เกาะหลัก (ประจวบคีรีขันธ์) ครอบคลุมพื้นที่ 6,368 ตร. กม. (2,459 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 246.83 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 23 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 11.795 ลองจิจูด (longitude): 99.8161 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 11° 47' 42" (N) 99° 48' 58" (E)

มกราคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
17 09:21 (09:21 AM) 2.64
22:24 (10:24 PM) 0.89
18 09:53 (09:53 AM) 2.67
Full Moon 23:00 (11:00 PM) 0.87
19 10:30 (10:30 AM) 2.68
23:34 (11:34 PM) 0.87
20 11:02 (11:02 AM) 2.67
21 00:04 (12:04 AM) 0.91
11:28 (11:28 AM) 2.62
22 00:33 (12:33 AM) 0.98
11:42 (11:42 AM) 2.53
23 01:01 (01:01 AM) 1.11
11:36 (11:36 AM) 2.41

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 08:46 (08:46 AM) 2.6
21:22 (09:22 PM) 0.76
2 09:10 (09:10 AM) 2.75
22:05 (10:05 PM) 0.62
3 09:50 (09:50 AM) 2.84
New Moon 22:51 (10:51 PM) 0.54
4 10:37 (10:37 AM) 2.88
23:38 (11:38 PM) 0.54
5 11:21 (11:21 AM) 2.86
6 00:22 (12:22 AM) 0.62
11:59 (11:59 AM) 2.78
7 01:00 (01:00 AM) 0.76
12:25 (12:25 PM) 2.66
8 01:30 (01:30 AM) 0.95
12:37 (12:37 PM) 2.51
9 01:41 (01:41 AM) 1.18
12:24 (12:24 PM) 2.36
10 01:07 (01:07 AM) 1.39
First Quarter 11:35 (11:35 AM) 2.26
  22:41 (10:41 PM) 1.49
11 10:45 (10:45 AM) 2.23
21:02 (09:02 PM) 1.41
12 09:39 (09:39 AM) 2.27
20:33 (08:33 PM) 1.28
13 08:52 (08:52 AM) 2.37
20:38 (08:38 PM) 1.16
14 08:30 (08:30 AM) 2.47
20:52 (08:52 PM) 1.07
15 08:38 (08:38 AM) 2.54
21:15 (09:15 PM) 0.99
วันที่ เวลา ความสูง
16 08:57 (08:57 AM) 2.6
21:46 (09:46 PM) 0.93
17 09:21 (09:21 AM) 2.64
22:24 (10:24 PM) 0.89
18 09:53 (09:53 AM) 2.67
Full Moon 23:00 (11:00 PM) 0.87
19 10:30 (10:30 AM) 2.68
23:34 (11:34 PM) 0.87
20 11:02 (11:02 AM) 2.67
21 00:04 (12:04 AM) 0.91
11:28 (11:28 AM) 2.62
22 00:33 (12:33 AM) 0.98
11:42 (11:42 AM) 2.53
23 01:01 (01:01 AM) 1.11
11:36 (11:36 AM) 2.41
24 01:25 (01:25 AM) 1.29
11:22 (11:22 AM) 2.29
25 01:23 (01:23 AM) 1.5
Third Quarter 10:11 (10:11 AM) 2.21
  21:33 (09:33 PM) 1.61
26 09:13 (09:13 AM) 2.2
19:04 (07:04 PM) 1.45
27 08:14 (08:14 AM) 2.28
18:55 (06:55 PM) 1.23
28 07:44 (07:44 AM) 2.44
19:28 (07:28 PM) 1.02
29 07:45 (07:45 AM) 2.61
20:13 (08:13 PM) 0.86
30 08:12 (08:12 AM) 2.73
21:03 (09:03 PM) 0.74
31 08:53 (08:53 AM) 2.8
21:55 (09:55 PM) 0.68

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy