ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะสีชัง (ชลบุรี) มกราคม 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.66 ม. เวลา 20:35 (08:35 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 2.34 ม. เวลา 16:16 (04:16 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ชลบุรี, น้ำขึ้น น้ำลง เกาะสีชัง, ระดับคลื่น ชลบุรี, ระดับคลื่น เกาะสีชัง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ชลบุรี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด เกาะสีชัง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ชลบุรี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง เกาะสีชัง, มาตรน้ำ ชลบุรี, มาตรน้ำ เกาะสีชัง, ข้างขึ้น ข้างแรม ชลบุรี, ข้างขึ้น ข้างแรม เกาะสีชัง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ชลบุรี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี เกาะสีชัง, กระแสน้ำ ชลบุรี, กระแสน้ำ เกาะสีชัง

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ชลบุรี » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะสีชัง

เกาะสีชัง (ชลบุรี) ครอบคลุมพื้นที่ 4,363 ตร. กม. (1,685 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 170.16 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 47 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 13.1583 ลองจิจูด (longitude): 100.811 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 13° 9' 30" (N) 100° 48' 41" (E)

มกราคม 2564

วันที่ เวลา ความสูง
1 08:03 (08:03 AM) 3.69
13:53 (01:53 PM) 3.04
  16:06 (04:06 PM) 3.11
2 00:24 (12:24 AM) 0.77
08:39 (08:39 AM) 3.69
  14:21 (02:21 PM) 3.04
  16:48 (04:48 PM) 3.13
3 00:58 (12:58 AM) 0.79
09:09 (09:09 AM) 3.69
  14:51 (02:51 PM) 2.98
  17:34 (05:34 PM) 3.1
4 01:30 (01:30 AM) 0.88
09:34 (09:34 AM) 3.68
  15:25 (03:25 PM) 2.86
  18:27 (06:27 PM) 3.01
5 02:01 (02:01 AM) 1.06
09:55 (09:55 AM) 3.65
  16:06 (04:06 PM) 2.66
  19:30 (07:30 PM) 2.87
6 02:33 (02:33 AM) 1.35
Third Quarter 10:12 (10:12 AM) 3.6
  16:52 (04:52 PM) 2.4
  20:47 (08:47 PM) 2.7
7 03:06 (03:06 AM) 1.74
10:27 (10:27 AM) 3.53
  17:44 (05:44 PM) 2.11
  22:43 (10:43 PM) 2.57
8 03:42 (03:42 AM) 2.19
10:45 (10:45 AM) 3.44
  18:41 (06:41 PM) 1.8
9 11:09 (11:09 AM) 3.34
19:40 (07:40 PM) 1.49
10 11:34 (11:34 AM) 3.25
20:38 (08:38 PM) 1.21
11 05:34 (05:34 AM) 3.45
21:32 (09:32 PM) 0.98
12 06:17 (06:17 AM) 3.67
22:25 (10:25 PM) 0.81
13 07:00 (07:00 AM) 3.78
New Moon 23:13 (11:13 PM) 0.71
14 07:40 (07:40 AM) 3.81
23:58 (11:58 PM) 0.68
15 08:16 (08:16 AM) 3.78
13:55 (01:55 PM) 3.06
  16:19 (04:19 PM) 3.14
วันที่ เวลา ความสูง
16 00:36 (12:36 AM) 0.74
08:46 (08:46 AM) 3.72
  14:21 (02:21 PM) 2.98
  17:10 (05:10 PM) 3.11
17 01:08 (01:08 AM) 0.87
09:07 (09:07 AM) 3.65
  14:46 (02:46 PM) 2.87
  17:59 (05:59 PM) 3.04
18 01:35 (01:35 AM) 1.07
09:18 (09:18 AM) 3.59
  15:13 (03:13 PM) 2.71
  18:47 (06:47 PM) 2.94
19 01:59 (01:59 AM) 1.32
09:27 (09:27 AM) 3.55
  15:43 (03:43 PM) 2.53
  19:38 (07:38 PM) 2.81
20 02:16 (02:16 AM) 1.62
09:35 (09:35 AM) 3.5
  16:16 (04:16 PM) 2.34
  20:35 (08:35 PM) 2.66
21 02:28 (02:28 AM) 1.96
First Quarter 09:40 (09:40 AM) 3.43
  16:56 (04:56 PM) 2.17
  21:53 (09:53 PM) 2.53
22 02:30 (02:30 AM) 2.3
09:42 (09:42 AM) 3.34
  17:41 (05:41 PM) 2
23 09:41 (09:41 AM) 3.26
18:36 (06:36 PM) 1.84
24 08:49 (08:49 AM) 3.21
19:41 (07:41 PM) 1.66
25 06:18 (06:18 AM) 3.3
20:41 (08:41 PM) 1.47
26 06:05 (06:05 AM) 3.48
21:34 (09:34 PM) 1.28
27 06:28 (06:28 AM) 3.61
22:23 (10:23 PM) 1.11
28 06:57 (06:57 AM) 3.69
23:07 (11:07 PM) 0.97
29 07:25 (07:25 AM) 3.72
Full Moon 23:45 (11:45 PM) 0.88
30 07:51 (07:51 AM) 3.73
13:34 (01:34 PM) 3.01
  16:19 (04:19 PM) 3.16
31 00:19 (12:19 AM) 0.85
08:12 (08:12 AM) 3.72
  13:48 (01:48 PM) 2.91
  17:15 (05:15 PM) 3.19

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy