ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) สิงหาคม 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 1.78 ม. เวลา 17:58 (05:58 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.06 ม. เวลา 09:55 (09:55 AM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง สุราษฎร์ธานี, น้ำขึ้น น้ำลง เกาะสมุย, ระดับคลื่น สุราษฎร์ธานี, ระดับคลื่น เกาะสมุย, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สุราษฎร์ธานี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด เกาะสมุย, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สุราษฎร์ธานี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง เกาะสมุย, มาตรน้ำ สุราษฎร์ธานี, มาตรน้ำ เกาะสมุย, ข้างขึ้น ข้างแรม สุราษฎร์ธานี, ข้างขึ้น ข้างแรม เกาะสมุย, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สุราษฎร์ธานี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี เกาะสมุย, กระแสน้ำ สุราษฎร์ธานี, กระแสน้ำ เกาะสมุย

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สุราษฎร์ธานี » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะสมุย

เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) ครอบคลุมพื้นที่ 12,892 ตร. กม. (4,977 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 157.17 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 108 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 9.47972 ลองจิจูด (longitude): 99.8944 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 9° 28' 47" (N) 99° 53' 40" (E)

สิงหาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
01 02:35 (02:35 AM) 1.59
09:55 (09:55 AM) 1.06
  17:58 (05:58 PM) 1.78
02 09:40 (09:40 AM) 1.06
18:46 (06:46 PM) 1.87
03 08:45 (08:45 AM) 1.02
19:44 (07:44 PM) 1.94
04 07:56 (07:56 AM) 0.95
20:42 (08:42 PM) 2.01
05 08:02 (08:02 AM) 0.89
21:33 (09:33 PM) 2.08
06 08:25 (08:25 AM) 0.86
22:18 (10:18 PM) 2.15
07 08:47 (08:47 AM) 0.85
23:00 (11:00 PM) 2.22

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 02:35 (02:35 AM) 1.59
09:55 (09:55 AM) 1.06
  17:58 (05:58 PM) 1.78
2 09:40 (09:40 AM) 1.06
18:46 (06:46 PM) 1.87
3 08:45 (08:45 AM) 1.02
19:44 (07:44 PM) 1.94
4 07:56 (07:56 AM) 0.95
20:42 (08:42 PM) 2.01
5 08:02 (08:02 AM) 0.89
21:33 (09:33 PM) 2.08
6 08:25 (08:25 AM) 0.86
22:18 (10:18 PM) 2.15
7 08:47 (08:47 AM) 0.85
23:00 (11:00 PM) 2.22
8 09:00 (09:00 AM) 0.86
New Moon 23:39 (11:39 PM) 2.27
9 09:12 (09:12 AM) 0.88
10 00:16 (12:16 AM) 2.3
09:29 (09:29 AM) 0.91
11 00:51 (12:51 AM) 2.29
09:37 (09:37 AM) 0.95
12 01:25 (01:25 AM) 2.24
09:38 (09:38 AM) 1.02
  14:53 (02:53 PM) 1.35
  18:14 (06:14 PM) 1.24
13 01:57 (01:57 AM) 2.12
09:35 (09:35 AM) 1.08
  15:10 (03:10 PM) 1.5
  19:26 (07:26 PM) 1.3
14 02:25 (02:25 AM) 1.95
09:15 (09:15 AM) 1.11
  15:37 (03:37 PM) 1.67
  20:46 (08:46 PM) 1.35
15 02:47 (02:47 AM) 1.74
First Quarter 09:08 (09:08 AM) 1.11
  16:13 (04:13 PM) 1.84
  22:35 (10:35 PM) 1.38
วันที่ เวลา ความสูง
16 02:55 (02:55 AM) 1.52
09:11 (09:11 AM) 1.08
  16:56 (04:56 PM) 1.98
17 08:57 (08:57 AM) 1.03
17:49 (05:49 PM) 2.08
18 08:28 (08:28 AM) 0.96
19:00 (07:00 PM) 2.15
19 07:46 (07:46 AM) 0.88
20:34 (08:34 PM) 2.21
20 07:58 (07:58 AM) 0.83
21:45 (09:45 PM) 2.27
21 08:17 (08:17 AM) 0.84
22:42 (10:42 PM) 2.31
22 08:32 (08:32 AM) 0.88
Full Moon 23:30 (11:30 PM) 2.32
23 08:41 (08:41 AM) 0.94
24 00:12 (12:12 AM) 2.29
08:50 (08:50 AM) 1.01
  13:44 (01:44 PM) 1.33
  16:45 (04:45 PM) 1.24
25 00:48 (12:48 AM) 2.22
08:45 (08:45 AM) 1.08
  14:07 (02:07 PM) 1.47
  17:58 (05:58 PM) 1.29
26 01:20 (01:20 AM) 2.11
08:36 (08:36 AM) 1.12
  14:30 (02:30 PM) 1.61
  19:06 (07:06 PM) 1.35
27 01:48 (01:48 AM) 1.96
08:41 (08:41 AM) 1.16
  14:54 (02:54 PM) 1.75
  20:25 (08:25 PM) 1.39
28 02:12 (02:12 AM) 1.8
08:31 (08:31 AM) 1.18
  15:20 (03:20 PM) 1.86
  21:49 (09:49 PM) 1.41
29 02:25 (02:25 AM) 1.63
08:23 (08:23 AM) 1.17
  15:50 (03:50 PM) 1.95
  23:11 (11:11 PM) 1.43
30 02:04 (02:04 AM) 1.48
Third Quarter 08:18 (08:18 AM) 1.16
  16:24 (04:24 PM) 2.01
31 07:43 (07:43 AM) 1.12
17:02 (05:02 PM) 2.04

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy