ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะปราบ (สุราษฎร์ธานี) มกราคม 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.26 ม. เวลา 14:30 (02:30 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.29 ม. เวลา 21:56 (09:56 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง สุราษฎร์ธานี, น้ำขึ้น น้ำลง เกาะปราบ, ระดับคลื่น สุราษฎร์ธานี, ระดับคลื่น เกาะปราบ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สุราษฎร์ธานี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด เกาะปราบ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สุราษฎร์ธานี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง เกาะปราบ, มาตรน้ำ สุราษฎร์ธานี, มาตรน้ำ เกาะปราบ, ข้างขึ้น ข้างแรม สุราษฎร์ธานี, ข้างขึ้น ข้างแรม เกาะปราบ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สุราษฎร์ธานี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี เกาะปราบ, กระแสน้ำ สุราษฎร์ธานี, กระแสน้ำ เกาะปราบ

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สุราษฎร์ธานี » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะปราบ

เกาะปราบ (สุราษฎร์ธานี) ครอบคลุมพื้นที่ 12,892 ตร. กม. (4,977 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 157.17 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 108 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 9.26306 ลองจิจูด (longitude): 99.4383 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 9° 15' 47" (N) 99° 26' 18" (E)

มกราคม 2564

วันที่ เวลา ความสูง
1 12:52 (12:52 PM) 2.85
2 00:11 (12:11 AM) 0.94
13:27 (01:27 PM) 2.85
3 00:48 (12:48 AM) 0.96
13:59 (01:59 PM) 2.8
4 01:05 (01:05 AM) 1.03
14:25 (02:25 PM) 2.7
  23:34 (11:34 PM) 1.12
5 14:45 (02:45 PM) 2.54
23:08 (11:08 PM) 1.18
6 14:57 (02:57 PM) 2.34
Third Quarter 22:54 (10:54 PM) 1.19
7 14:58 (02:58 PM) 2.11
22:49 (10:49 PM) 1.16
8 07:07 (07:07 AM) 1.97
11:26 (11:26 AM) 1.83
  14:31 (02:31 PM) 1.88
  22:49 (10:49 PM) 1.12
9 07:58 (07:58 AM) 2.25
22:49 (10:49 PM) 1.07
10 08:51 (08:51 AM) 2.5
22:45 (10:45 PM) 1
11 09:44 (09:44 AM) 2.71
22:37 (10:37 PM) 0.92
12 10:34 (10:34 AM) 2.86
22:48 (10:48 PM) 0.86
13 11:23 (11:23 AM) 2.96
New Moon 23:13 (11:13 PM) 0.84
14 12:11 (12:11 PM) 3
23:36 (11:36 PM) 0.88
15 12:55 (12:55 PM) 2.99
23:50 (11:50 PM) 0.96
วันที่ เวลา ความสูง
16 13:33 (01:33 PM) 2.93
23:57 (11:57 PM) 1.07
17 14:05 (02:05 PM) 2.81
23:42 (11:42 PM) 1.19
18 14:26 (02:26 PM) 2.64
23:03 (11:03 PM) 1.27
19 14:34 (02:34 PM) 2.45
22:23 (10:23 PM) 1.31
20 14:30 (02:30 PM) 2.26
21:56 (09:56 PM) 1.29
21 14:09 (02:09 PM) 2.08
First Quarter 21:40 (09:40 PM) 1.23
22 12:57 (12:57 PM) 1.96
21:39 (09:39 PM) 1.16
23 07:12 (07:12 AM) 2.08
21:44 (09:44 PM) 1.1
24 08:16 (08:16 AM) 2.22
21:53 (09:53 PM) 1.06
25 09:13 (09:13 AM) 2.36
21:51 (09:51 PM) 1.02
26 10:02 (10:02 AM) 2.49
21:28 (09:28 PM) 0.96
27 10:48 (10:48 AM) 2.6
21:39 (09:39 PM) 0.9
28 11:33 (11:33 AM) 2.69
22:12 (10:12 PM) 0.87
29 12:15 (12:15 PM) 2.75
Full Moon 22:45 (10:45 PM) 0.86
30 12:56 (12:56 PM) 2.77
23:09 (11:09 PM) 0.9
31 13:31 (01:31 PM) 2.73
23:07 (11:07 PM) 0.99

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy