ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะปราบ (สุราษฎร์ธานี) มีนาคม 2566

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.3 ม. เวลา 04:20 (04:20 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.8 ม. เวลา 19:02 (07:02 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง สุราษฎร์ธานี, น้ำขึ้น น้ำลง เกาะปราบ, ระดับคลื่น สุราษฎร์ธานี, ระดับคลื่น เกาะปราบ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สุราษฎร์ธานี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด เกาะปราบ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สุราษฎร์ธานี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง เกาะปราบ, มาตรน้ำ สุราษฎร์ธานี, มาตรน้ำ เกาะปราบ, ข้างขึ้น ข้างแรม สุราษฎร์ธานี, ข้างขึ้น ข้างแรม เกาะปราบ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สุราษฎร์ธานี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี เกาะปราบ, กระแสน้ำ สุราษฎร์ธานี, กระแสน้ำ เกาะปราบ

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สุราษฎร์ธานี » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะปราบ

เกาะปราบ (สุราษฎร์ธานี) ครอบคลุมพื้นที่ 12,892 ตร. กม. (4,977 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 157.17 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 108 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 9.26306 ลองจิจูด (longitude): 99.4383 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 9° 15' 47" (N) 99° 26' 18" (E)

มีนาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
29 03:48 (03:48 AM) 2.38
19:02 (07:02 PM) 0.8
30 04:20 (04:20 AM) 2.3
19:02 (07:02 PM) 0.8
01 06:18 (06:18 AM) 2.07
18:35 (06:35 PM) 0.86
02 08:51 (08:51 AM) 2
18:18 (06:18 PM) 0.87
03 10:12 (10:12 AM) 2.01
18:19 (06:19 PM) 0.88
04 00:59 (12:59 AM) 1.42
03:57 (03:57 AM) 1.35
  11:00 (11:00 AM) 1.99
  18:20 (06:20 PM) 0.9

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 05:16 (05:16 AM) 2.31
20:05 (08:05 PM) 0.83
2 06:17 (06:17 AM) 2.26
20:11 (08:11 PM) 0.83
3 08:12 (08:12 AM) 2.24
20:15 (08:15 PM) 0.86
4 09:56 (09:56 AM) 2.29
20:10 (08:10 PM) 0.9
5 10:49 (10:49 AM) 2.36
20:00 (08:00 PM) 0.93
6 11:30 (11:30 AM) 2.4
20:00 (08:00 PM) 0.96
7 12:06 (12:06 PM) 2.39
19:59 (07:59 PM) 0.99
8 01:45 (01:45 AM) 1.4
05:24 (05:24 AM) 1.24
  12:40 (12:40 PM) 2.33
  19:57 (07:57 PM) 1
9 01:44 (01:44 AM) 1.5
06:15 (06:15 AM) 1.18
  13:12 (01:12 PM) 2.21
  19:56 (07:56 PM) 1.02
10 01:57 (01:57 AM) 1.63
07:00 (07:00 AM) 1.13
  13:41 (01:41 PM) 2.04
  19:50 (07:50 PM) 1.02
11 02:15 (02:15 AM) 1.78
07:44 (07:44 AM) 1.09
  14:06 (02:06 PM) 1.83
  19:45 (07:45 PM) 1.01
12 02:36 (02:36 AM) 1.95
08:29 (08:29 AM) 1.07
  14:25 (02:25 PM) 1.61
  19:40 (07:40 PM) 0.96
13 02:59 (02:59 AM) 2.11
03:26 (03:26 AM) 2.25
  04:00 (04:00 AM) 2.34
  09:21 (09:21 AM) 1.07
  10:27 (10:27 AM) 1.1
  14:18 (02:18 PM) 1.22
  14:31 (02:31 PM) 1.4
  19:36 (07:36 PM) 0.7
  19:38 (07:38 PM) 0.89
วันที่ เวลา ความสูง
16 04:42 (04:42 AM) 2.37
19:45 (07:45 PM) 0.62
17 05:44 (05:44 AM) 2.35
20:00 (08:00 PM) 0.59
18 07:24 (07:24 AM) 2.33
20:12 (08:12 PM) 0.63
19 09:12 (09:12 AM) 2.35
20:10 (08:10 PM) 0.73
20 10:30 (10:30 AM) 2.38
19:45 (07:45 PM) 0.86
21 11:26 (11:26 AM) 2.36
19:13 (07:13 PM) 0.95
22 00:55 (12:55 AM) 1.38
05:12 (05:12 AM) 1.18
  12:14 (12:14 PM) 2.26
  19:08 (07:08 PM) 1
23 01:00 (01:00 AM) 1.65
06:27 (06:27 AM) 1.08
  12:56 (12:56 PM) 2.08
  19:06 (07:06 PM) 1.03
24 01:25 (01:25 AM) 1.92
07:30 (07:30 AM) 1.02
  13:35 (01:35 PM) 1.85
  19:06 (07:06 PM) 1.03
25 01:56 (01:56 AM) 2.14
08:30 (08:30 AM) 1
  14:08 (02:08 PM) 1.59
  19:07 (07:07 PM) 1.01
26 02:28 (02:28 AM) 2.3
09:29 (09:29 AM) 1.01
  14:30 (02:30 PM) 1.35
  19:05 (07:05 PM) 0.95
27 02:56 (02:56 AM) 2.38
10:31 (10:31 AM) 1.05
  14:21 (02:21 PM) 1.18
  19:00 (07:00 PM) 0.88
28 03:22 (03:22 AM) 2.41
19:00 (07:00 PM) 0.82
29 03:48 (03:48 AM) 2.38
19:02 (07:02 PM) 0.8
30 04:20 (04:20 AM) 2.3
19:02 (07:02 PM) 0.8

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy