ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะตะเภาน้อย (ภูเก็ต) มิถุนายน 2565

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.67 ม. เวลา 21:11 (09:11 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.34 ม. เวลา 03:14 (03:14 AM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ภูเก็ต, น้ำขึ้น น้ำลง เกาะตะเภาน้อย, ระดับคลื่น ภูเก็ต, ระดับคลื่น เกาะตะเภาน้อย, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ภูเก็ต, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด เกาะตะเภาน้อย, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ภูเก็ต, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง เกาะตะเภาน้อย, มาตรน้ำ ภูเก็ต, มาตรน้ำ เกาะตะเภาน้อย, ข้างขึ้น ข้างแรม ภูเก็ต, ข้างขึ้น ข้างแรม เกาะตะเภาน้อย, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ภูเก็ต, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี เกาะตะเภาน้อย, กระแสน้ำ ภูเก็ต, กระแสน้ำ เกาะตะเภาน้อย

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ภูเก็ต » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง เกาะตะเภาน้อย

เกาะตะเภาน้อย (ภูเก็ต) ครอบคลุมพื้นที่ 543 ตร. กม. (210 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 202.83 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 37 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 7.83167 ลองจิจูด (longitude): 98.425 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 7° 49' 54" (N) 98° 25' 30" (E)

มิถุนายน 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
26 02:30 (02:30 AM) 1.39
08:50 (08:50 AM) 2.99
  15:16 (03:16 PM) 1.31
  21:11 (09:11 PM) 2.67
27 03:14 (03:14 AM) 1.34
09:32 (09:32 AM) 3.06
  15:56 (03:56 PM) 1.2
  21:52 (09:52 PM) 2.72
28 03:53 (03:53 AM) 1.3
10:12 (10:12 AM) 3.13
  16:30 (04:30 PM) 1.14
  22:29 (10:29 PM) 2.75
29 04:29 (04:29 AM) 1.26
New Moon 10:48 (10:48 AM) 3.17
  17:03 (05:03 PM) 1.1
  23:02 (11:02 PM) 2.78
30 05:01 (05:01 AM) 1.24
11:21 (11:21 AM) 3.2
  17:34 (05:34 PM) 1.09
  23:35 (11:35 PM) 2.79
01 05:34 (05:34 AM) 1.24
11:54 (11:54 AM) 3.22
  18:06 (06:06 PM) 1.1
02 00:08 (12:08 AM) 2.79
06:06 (06:06 AM) 1.27
  12:25 (12:25 PM) 3.21
  18:37 (06:37 PM) 1.12

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 05:11 (05:11 AM) 1.2
11:29 (11:29 AM) 3.26
  17:45 (05:45 PM) 1.07
  23:40 (11:40 PM) 2.83
2 05:42 (05:42 AM) 1.25
12:00 (12:00 PM) 3.22
  18:15 (06:15 PM) 1.14
3 00:12 (12:12 AM) 2.78
06:13 (06:13 AM) 1.32
  12:32 (12:32 PM) 3.16
  18:46 (06:46 PM) 1.23
4 00:45 (12:45 AM) 2.71
06:45 (06:45 AM) 1.42
  13:05 (01:05 PM) 3.07
  19:20 (07:20 PM) 1.33
5 01:23 (01:23 AM) 2.62
07:19 (07:19 AM) 1.55
  13:40 (01:40 PM) 2.97
  19:58 (07:58 PM) 1.44
6 02:11 (02:11 AM) 2.54
08:00 (08:00 AM) 1.68
  14:20 (02:20 PM) 2.85
  20:45 (08:45 PM) 1.54
7 03:20 (03:20 AM) 2.49
First Quarter 08:56 (08:56 AM) 1.8
  15:15 (03:15 PM) 2.73
  21:51 (09:51 PM) 1.59
8 04:43 (04:43 AM) 2.51
10:17 (10:17 AM) 1.87
  16:30 (04:30 PM) 2.65
  23:18 (11:18 PM) 1.56
9 06:08 (06:08 AM) 2.63
11:58 (11:58 AM) 1.81
  18:00 (06:00 PM) 2.64
10 00:28 (12:28 AM) 1.44
07:10 (07:10 AM) 2.82
  13:12 (01:12 PM) 1.63
  19:15 (07:15 PM) 2.72
11 01:26 (01:26 AM) 1.29
08:00 (08:00 AM) 3.02
  14:13 (02:13 PM) 1.4
  20:13 (08:13 PM) 2.84
12 02:19 (02:19 AM) 1.15
08:45 (08:45 AM) 3.21
  15:06 (03:06 PM) 1.17
  21:02 (09:02 PM) 2.94
13 03:10 (03:10 AM) 1.04
09:30 (09:30 AM) 3.36
  15:54 (03:54 PM) 0.99
  21:49 (09:49 PM) 3.01
14 04:00 (04:00 AM) 0.97
Full Moon 10:15 (10:15 AM) 3.47
  16:40 (04:40 PM) 0.87
  22:37 (10:37 PM) 3.05
15 04:47 (04:47 AM) 0.96
11:01 (11:01 AM) 3.52
  17:25 (05:25 PM) 0.81
  23:26 (11:26 PM) 3.04
วันที่ เวลา ความสูง
16 05:34 (05:34 AM) 1
11:48 (11:48 AM) 3.53
  18:10 (06:10 PM) 0.83
17 00:16 (12:16 AM) 2.99
06:20 (06:20 AM) 1.08
  12:35 (12:35 PM) 3.47
  18:56 (06:56 PM) 0.9
18 01:08 (01:08 AM) 2.91
07:06 (07:06 AM) 1.2
  13:22 (01:22 PM) 3.36
  19:43 (07:43 PM) 1.02
19 02:02 (02:02 AM) 2.82
07:54 (07:54 AM) 1.35
  14:08 (02:08 PM) 3.2
  20:33 (08:33 PM) 1.16
20 03:00 (03:00 AM) 2.73
08:46 (08:46 AM) 1.51
  14:57 (02:57 PM) 3
  21:30 (09:30 PM) 1.3
21 04:05 (04:05 AM) 2.67
Third Quarter 09:49 (09:49 AM) 1.64
  15:52 (03:52 PM) 2.81
  22:31 (10:31 PM) 1.4
22 05:16 (05:16 AM) 2.67
11:00 (11:00 AM) 1.71
  17:05 (05:05 PM) 2.65
  23:34 (11:34 PM) 1.46
23 06:19 (06:19 AM) 2.72
12:17 (12:17 PM) 1.69
  18:23 (06:23 PM) 2.58
24 00:38 (12:38 AM) 1.47
07:15 (07:15 AM) 2.8
  13:32 (01:32 PM) 1.58
  19:28 (07:28 PM) 2.58
25 01:38 (01:38 AM) 1.44
08:04 (08:04 AM) 2.9
  14:30 (02:30 PM) 1.44
  20:23 (08:23 PM) 2.62
26 02:30 (02:30 AM) 1.39
08:50 (08:50 AM) 2.99
  15:16 (03:16 PM) 1.31
  21:11 (09:11 PM) 2.67
27 03:14 (03:14 AM) 1.34
09:32 (09:32 AM) 3.06
  15:56 (03:56 PM) 1.2
  21:52 (09:52 PM) 2.72
28 03:53 (03:53 AM) 1.3
10:12 (10:12 AM) 3.13
  16:30 (04:30 PM) 1.14
  22:29 (10:29 PM) 2.75
29 04:29 (04:29 AM) 1.26
New Moon 10:48 (10:48 AM) 3.17
  17:03 (05:03 PM) 1.1
  23:02 (11:02 PM) 2.78
30 05:01 (05:01 AM) 1.24
11:21 (11:21 AM) 3.2
  17:34 (05:34 PM) 1.09
  23:35 (11:35 PM) 2.79

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy