ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง อ่าวสัตหีบ (ชลบุรี) เมษายน 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.65 ม. เวลา 19:28 (07:28 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.27 ม. เวลา 11:53 (11:53 AM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ชลบุรี, น้ำขึ้น น้ำลง อ่าวสัตหีบ, ระดับคลื่น ชลบุรี, ระดับคลื่น อ่าวสัตหีบ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ชลบุรี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด อ่าวสัตหีบ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ชลบุรี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง อ่าวสัตหีบ, มาตรน้ำ ชลบุรี, มาตรน้ำ อ่าวสัตหีบ, ข้างขึ้น ข้างแรม ชลบุรี, ข้างขึ้น ข้างแรม อ่าวสัตหีบ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ชลบุรี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี อ่าวสัตหีบ, กระแสน้ำ ชลบุรี, กระแสน้ำ อ่าวสัตหีบ

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ชลบุรี » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง อ่าวสัตหีบ

อ่าวสัตหีบ (ชลบุรี) ครอบคลุมพื้นที่ 4,363 ตร. กม. (1,685 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 170.16 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 47 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 12.645 ลองจิจูด (longitude): 100.882 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 12° 38' 42" (N) 100° 52' 55" (E)

เมษายน 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
14 05:05 (05:05 AM) 2.51
11:53 (11:53 AM) 1.27
  19:28 (07:28 PM) 2.65
15 00:15 (12:15 AM) 2.24
04:50 (04:50 AM) 2.5
  12:12 (12:12 PM) 1.13
  20:11 (08:11 PM) 2.7
16 00:45 (12:45 AM) 2.36
04:50 (04:50 AM) 2.52
  12:36 (12:36 PM) 1.02
  20:56 (08:56 PM) 2.72
17 01:23 (01:23 AM) 2.45
04:50 (04:50 AM) 2.52
  13:06 (01:06 PM) 0.94
  21:46 (09:46 PM) 2.74
18 13:40 (01:40 PM) 0.91
22:48 (10:48 PM) 2.74
19 14:17 (02:17 PM) 0.92
20 00:08 (12:08 AM) 2.76
First Quarter 15:00 (03:00 PM) 0.96

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่ เวลา ความสูง
1 00:39 (12:39 AM) 2.03
06:00 (06:00 AM) 2.54
  12:49 (12:49 PM) 1.19
  20:30 (08:30 PM) 2.74
2 01:15 (01:15 AM) 2.33
05:48 (05:48 AM) 2.59
  13:27 (01:27 PM) 1.01
  21:48 (09:48 PM) 2.76
3 01:50 (01:50 AM) 2.58
05:27 (05:27 AM) 2.69
  14:08 (02:08 PM) 0.92
4 05:11 (05:11 AM) 2.78
Third Quarter 14:56 (02:56 PM) 0.91
5 03:04 (03:04 AM) 2.86
15:50 (03:50 PM) 0.98
6 03:19 (03:19 AM) 2.9
16:57 (04:57 PM) 1.09
7 03:35 (03:35 AM) 2.9
18:16 (06:16 PM) 1.22
8 03:51 (03:51 AM) 2.87
19:36 (07:36 PM) 1.33
9 04:10 (04:10 AM) 2.84
20:44 (08:44 PM) 1.44
10 04:30 (04:30 AM) 2.79
10:59 (10:59 AM) 1.96
  15:39 (03:39 PM) 2.22
  21:39 (09:39 PM) 1.56
11 04:46 (04:46 AM) 2.73
11:03 (11:03 AM) 1.77
  16:53 (04:53 PM) 2.36
  22:27 (10:27 PM) 1.72
12 05:00 (05:00 AM) 2.65
New Moon 11:19 (11:19 AM) 1.59
  17:52 (05:52 PM) 2.49
  23:09 (11:09 PM) 1.9
13 05:08 (05:08 AM) 2.57
11:37 (11:37 AM) 1.42
  18:43 (06:43 PM) 2.58
  23:45 (11:45 PM) 2.08
14 05:05 (05:05 AM) 2.51
11:53 (11:53 AM) 1.27
  19:28 (07:28 PM) 2.65
15 00:15 (12:15 AM) 2.24
04:50 (04:50 AM) 2.5
  12:12 (12:12 PM) 1.13
  20:11 (08:11 PM) 2.7
วันที่ เวลา ความสูง
16 00:45 (12:45 AM) 2.36
04:50 (04:50 AM) 2.52
  12:36 (12:36 PM) 1.02
  20:56 (08:56 PM) 2.72
17 01:23 (01:23 AM) 2.45
04:50 (04:50 AM) 2.52
  13:06 (01:06 PM) 0.94
  21:46 (09:46 PM) 2.74
18 13:40 (01:40 PM) 0.91
22:48 (10:48 PM) 2.74
19 14:17 (02:17 PM) 0.92
20 00:08 (12:08 AM) 2.76
First Quarter 15:00 (03:00 PM) 0.96
21 01:34 (01:34 AM) 2.8
15:53 (03:53 PM) 1.03
22 02:30 (02:30 AM) 2.84
17:02 (05:02 PM) 1.14
23 03:09 (03:09 AM) 2.86
18:37 (06:37 PM) 1.26
24 03:37 (03:37 AM) 2.82
20:04 (08:04 PM) 1.39
25 03:58 (03:58 AM) 2.74
10:28 (10:28 AM) 1.85
  15:30 (03:30 PM) 2.17
  21:14 (09:14 PM) 1.55
26 04:13 (04:13 AM) 2.63
10:29 (10:29 AM) 1.62
  16:48 (04:48 PM) 2.43
  22:14 (10:14 PM) 1.76
27 04:22 (04:22 AM) 2.52
Full Moon 10:45 (10:45 AM) 1.35
  17:53 (05:53 PM) 2.65
  23:08 (11:08 PM) 2.02
28 04:14 (04:14 AM) 2.46
11:10 (11:10 AM) 1.08
  18:55 (06:55 PM) 2.83
29 00:01 (12:01 AM) 2.28
04:05 (04:05 AM) 2.48
  11:42 (11:42 AM) 0.85
  19:58 (07:58 PM) 2.93
30 12:19 (12:19 PM) 0.7
21:05 (09:05 PM) 2.97

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy