ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง อ่าวทับละมุ (พังงา) มิถุนายน 2565

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.13 ม. เวลา 20:54 (08:54 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.88 ม. เวลา 02:53 (02:53 AM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง พังงา, น้ำขึ้น น้ำลง อ่าวทับละมุ, ระดับคลื่น พังงา, ระดับคลื่น อ่าวทับละมุ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด พังงา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด อ่าวทับละมุ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง พังงา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง อ่าวทับละมุ, มาตรน้ำ พังงา, มาตรน้ำ อ่าวทับละมุ, ข้างขึ้น ข้างแรม พังงา, ข้างขึ้น ข้างแรม อ่าวทับละมุ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี พังงา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี อ่าวทับละมุ, กระแสน้ำ พังงา, กระแสน้ำ อ่าวทับละมุ

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง พังงา » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง อ่าวทับละมุ

อ่าวทับละมุ (พังงา) ครอบคลุมพื้นที่ 4,171 ตร. กม. (1,610 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 235.78 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 155 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 8.57389 ลองจิจูด (longitude): 98.2247 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 8° 34' 26" (N) 98° 13' 29" (E)

มิถุนายน 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
26 02:10 (02:10 AM) 0.94
08:32 (08:32 AM) 2.42
  14:59 (02:59 PM) 0.89
  20:54 (08:54 PM) 2.13
27 02:53 (02:53 AM) 0.88
09:15 (09:15 AM) 2.5
  15:39 (03:39 PM) 0.8
  21:34 (09:34 PM) 2.18
28 03:30 (03:30 AM) 0.83
09:52 (09:52 AM) 2.55
  16:15 (04:15 PM) 0.74
  22:09 (10:09 PM) 2.22
29 04:05 (04:05 AM) 0.79
New Moon 10:26 (10:26 AM) 2.59
  16:48 (04:48 PM) 0.7
  22:41 (10:41 PM) 2.25
30 04:37 (04:37 AM) 0.77
10:59 (10:59 AM) 2.62
  17:19 (05:19 PM) 0.69
  23:13 (11:13 PM) 2.25
01 05:09 (05:09 AM) 0.77
11:31 (11:31 AM) 2.62
  17:50 (05:50 PM) 0.69
  23:45 (11:45 PM) 2.24
02 05:41 (05:41 AM) 0.8
12:03 (12:03 PM) 2.6
  18:21 (06:21 PM) 0.71

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 04:51 (04:51 AM) 0.71
11:11 (11:11 AM) 2.65
  17:31 (05:31 PM) 0.66
  23:22 (11:22 PM) 2.29
2 05:19 (05:19 AM) 0.75
11:41 (11:41 AM) 2.61
  18:00 (06:00 PM) 0.7
  23:51 (11:51 PM) 2.23
3 05:49 (05:49 AM) 0.8
12:11 (12:11 PM) 2.55
  18:30 (06:30 PM) 0.77
4 00:23 (12:23 AM) 2.15
06:21 (06:21 AM) 0.88
  12:43 (12:43 PM) 2.47
  19:04 (07:04 PM) 0.84
5 00:57 (12:57 AM) 2.06
06:58 (06:58 AM) 0.98
  13:17 (01:17 PM) 2.37
  19:45 (07:45 PM) 0.92
6 01:39 (01:39 AM) 1.97
07:41 (07:41 AM) 1.1
  13:59 (01:59 PM) 2.26
  20:33 (08:33 PM) 1
7 02:38 (02:38 AM) 1.91
First Quarter 08:36 (08:36 AM) 1.21
  14:52 (02:52 PM) 2.16
  21:37 (09:37 PM) 1.03
8 03:59 (03:59 AM) 1.91
09:52 (09:52 AM) 1.27
  16:05 (04:05 PM) 2.08
  22:59 (10:59 PM) 1.01
9 05:27 (05:27 AM) 2.03
11:30 (11:30 AM) 1.23
  17:30 (05:30 PM) 2.07
10 00:06 (12:06 AM) 0.91
06:37 (06:37 AM) 2.22
  12:44 (12:44 PM) 1.09
  18:48 (06:48 PM) 2.15
11 01:01 (01:01 AM) 0.79
07:34 (07:34 AM) 2.43
  13:45 (01:45 PM) 0.91
  19:51 (07:51 PM) 2.26
12 01:54 (01:54 AM) 0.67
08:25 (08:25 AM) 2.62
  14:41 (02:41 PM) 0.73
  20:46 (08:46 PM) 2.37
13 02:45 (02:45 AM) 0.58
09:15 (09:15 AM) 2.77
  15:33 (03:33 PM) 0.57
  21:37 (09:37 PM) 2.44
14 03:34 (03:34 AM) 0.52
Full Moon 10:02 (10:02 AM) 2.86
  16:23 (04:23 PM) 0.47
  22:26 (10:26 PM) 2.47
15 04:24 (04:24 AM) 0.51
10:48 (10:48 AM) 2.9
  17:11 (05:11 PM) 0.42
  23:13 (11:13 PM) 2.46
วันที่ เวลา ความสูง
16 05:14 (05:14 AM) 0.54
11:34 (11:34 AM) 2.89
  17:59 (05:59 PM) 0.43
17 00:00 (12:00 AM) 2.41
06:01 (06:01 AM) 0.62
  12:19 (12:19 PM) 2.83
  18:46 (06:46 PM) 0.49
18 00:47 (12:47 AM) 2.32
06:49 (06:49 AM) 0.74
  13:05 (01:05 PM) 2.73
  19:35 (07:35 PM) 0.6
19 01:37 (01:37 AM) 2.23
07:40 (07:40 AM) 0.88
  13:51 (01:51 PM) 2.58
  20:27 (08:27 PM) 0.73
20 02:30 (02:30 AM) 2.14
08:33 (08:33 AM) 1.03
  14:39 (02:39 PM) 2.41
  21:22 (09:22 PM) 0.85
21 03:31 (03:31 AM) 2.09
Third Quarter 09:37 (09:37 AM) 1.15
  15:33 (03:33 PM) 2.25
  22:23 (10:23 PM) 0.95
22 04:41 (04:41 AM) 2.08
10:50 (10:50 AM) 1.21
  16:40 (04:40 PM) 2.11
  23:25 (11:25 PM) 1
23 05:50 (05:50 AM) 2.14
12:06 (12:06 PM) 1.2
  17:57 (05:57 PM) 2.03
24 00:25 (12:25 AM) 1.01
06:51 (06:51 AM) 2.23
  13:15 (01:15 PM) 1.12
  19:06 (07:06 PM) 2.03
25 01:20 (01:20 AM) 0.99
07:45 (07:45 AM) 2.33
  14:13 (02:13 PM) 1
  20:05 (08:05 PM) 2.07
26 02:10 (02:10 AM) 0.94
08:32 (08:32 AM) 2.42
  14:59 (02:59 PM) 0.89
  20:54 (08:54 PM) 2.13
27 02:53 (02:53 AM) 0.88
09:15 (09:15 AM) 2.5
  15:39 (03:39 PM) 0.8
  21:34 (09:34 PM) 2.18
28 03:30 (03:30 AM) 0.83
09:52 (09:52 AM) 2.55
  16:15 (04:15 PM) 0.74
  22:09 (10:09 PM) 2.22
29 04:05 (04:05 AM) 0.79
New Moon 10:26 (10:26 AM) 2.59
  16:48 (04:48 PM) 0.7
  22:41 (10:41 PM) 2.25
30 04:37 (04:37 AM) 0.77
10:59 (10:59 AM) 2.62
  17:19 (05:19 PM) 0.69
  23:13 (11:13 PM) 2.25

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy