ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) ตุลาคม 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.73 ม. เวลา 15:45 (03:45 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.08 ม. เวลา 07:59 (07:59 AM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ประจวบคีรีขันธ์, น้ำขึ้น น้ำลง หัวหิน, ระดับคลื่น ประจวบคีรีขันธ์, ระดับคลื่น หัวหิน, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ประจวบคีรีขันธ์, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด หัวหิน, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ประจวบคีรีขันธ์, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง หัวหิน, มาตรน้ำ ประจวบคีรีขันธ์, มาตรน้ำ หัวหิน, ข้างขึ้น ข้างแรม ประจวบคีรีขันธ์, ข้างขึ้น ข้างแรม หัวหิน, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ประจวบคีรีขันธ์, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี หัวหิน, กระแสน้ำ ประจวบคีรีขันธ์, กระแสน้ำ หัวหิน

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ประจวบคีรีขันธ์ » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง หัวหิน

หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) ครอบคลุมพื้นที่ 6,368 ตร. กม. (2,459 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 246.83 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 23 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 12.5728 ลองจิจูด (longitude): 99.9633 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 12° 34' 22" (N) 99° 57' 48" (E)

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
16 06:26 (06:26 AM) 0.93
15:45 (03:45 PM) 2.73
17 07:59 (07:59 AM) 1.08
16:10 (04:10 PM) 2.67
  23:30 (11:30 PM) 1.79
18 02:54 (02:54 AM) 1.89
09:08 (09:08 AM) 1.21
  16:28 (04:28 PM) 2.6
  23:06 (11:06 PM) 1.59
19 04:17 (04:17 AM) 2.09
10:03 (10:03 AM) 1.34
  16:43 (04:43 PM) 2.54
  23:13 (11:13 PM) 1.36
20 05:15 (05:15 AM) 2.29
Full Moon 10:51 (10:51 AM) 1.5
  16:57 (04:57 PM) 2.49
  23:29 (11:29 PM) 1.13
21 06:06 (06:06 AM) 2.45
11:35 (11:35 AM) 1.67
  17:08 (05:08 PM) 2.44
  23:49 (11:49 PM) 0.94
22 06:52 (06:52 AM) 2.57
12:19 (12:19 PM) 1.84
  17:19 (05:19 PM) 2.39

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 04:47 (04:47 AM) 0.82
15:41 (03:41 PM) 2.56
2 06:08 (06:08 AM) 0.9
16:20 (04:20 PM) 2.66
3 07:49 (07:49 AM) 0.94
16:48 (04:48 PM) 2.71
4 09:04 (09:04 AM) 0.93
17:09 (05:09 PM) 2.71
  23:59 (11:59 PM) 1.77
5 03:22 (03:22 AM) 1.92
09:59 (09:59 AM) 0.96
  17:24 (05:24 PM) 2.67
  23:42 (11:42 PM) 1.64
6 04:35 (04:35 AM) 2.12
New Moon 10:45 (10:45 AM) 1.06
  17:37 (05:37 PM) 2.6
  23:43 (11:43 PM) 1.43
7 05:33 (05:33 AM) 2.32
11:26 (11:26 AM) 1.23
  17:50 (05:50 PM) 2.52
8 06:28 (06:28 AM) 2.49
12:07 (12:07 PM) 1.46
  18:00 (06:00 PM) 2.46
9 00:26 (12:26 AM) 0.9
07:21 (07:21 AM) 2.62
  12:49 (12:49 PM) 1.73
  18:09 (06:09 PM) 2.44
10 00:57 (12:57 AM) 0.67
08:17 (08:17 AM) 2.71
  13:34 (01:34 PM) 1.99
  18:16 (06:16 PM) 2.44
11 01:32 (01:32 AM) 0.5
09:18 (09:18 AM) 2.75
  14:25 (02:25 PM) 2.22
  18:19 (06:19 PM) 2.47
12 02:14 (02:14 AM) 0.42
10:29 (10:29 AM) 2.75
  15:28 (03:28 PM) 2.4
  18:17 (06:17 PM) 2.49
13 02:59 (02:59 AM) 0.45
First Quarter 12:01 (12:01 PM) 2.74
14 03:52 (03:52 AM) 0.56
13:48 (01:48 PM) 2.74
15 04:57 (04:57 AM) 0.74
15:05 (03:05 PM) 2.75
วันที่ เวลา ความสูง
16 06:26 (06:26 AM) 0.93
15:45 (03:45 PM) 2.73
17 07:59 (07:59 AM) 1.08
16:10 (04:10 PM) 2.67
  23:30 (11:30 PM) 1.79
18 02:54 (02:54 AM) 1.89
09:08 (09:08 AM) 1.21
  16:28 (04:28 PM) 2.6
  23:06 (11:06 PM) 1.59
19 04:17 (04:17 AM) 2.09
10:03 (10:03 AM) 1.34
  16:43 (04:43 PM) 2.54
  23:13 (11:13 PM) 1.36
20 05:15 (05:15 AM) 2.29
Full Moon 10:51 (10:51 AM) 1.5
  16:57 (04:57 PM) 2.49
  23:29 (11:29 PM) 1.13
21 06:06 (06:06 AM) 2.45
11:35 (11:35 AM) 1.67
  17:08 (05:08 PM) 2.44
  23:49 (11:49 PM) 0.94
22 06:52 (06:52 AM) 2.57
12:19 (12:19 PM) 1.84
  17:19 (05:19 PM) 2.39
23 00:11 (12:11 AM) 0.81
07:34 (07:34 AM) 2.66
  13:01 (01:01 PM) 1.99
  17:30 (05:30 PM) 2.35
24 00:33 (12:33 AM) 0.72
08:14 (08:14 AM) 2.71
  13:45 (01:45 PM) 2.11
  17:36 (05:36 PM) 2.32
25 00:58 (12:58 AM) 0.67
08:51 (08:51 AM) 2.73
  14:30 (02:30 PM) 2.19
  17:39 (05:39 PM) 2.3
26 01:25 (01:25 AM) 0.65
09:31 (09:31 AM) 2.74
27 01:56 (01:56 AM) 0.67
10:19 (10:19 AM) 2.73
28 02:29 (02:29 AM) 0.72
11:21 (11:21 AM) 2.71
29 03:06 (03:06 AM) 0.81
Third Quarter 12:45 (12:45 PM) 2.7
30 03:51 (03:51 AM) 0.94
14:05 (02:05 PM) 2.72
31 04:53 (04:53 AM) 1.1
14:47 (02:47 PM) 2.74

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy