ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สันดอนเจ้าพระยา (สมุทรปราการ) ตุลาคม 2566

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 3.34 ม. เวลา 10:08 (10:08 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.69 ม. เวลา 02:25 (02:25 AM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง สมุทรปราการ, น้ำขึ้น น้ำลง สันดอนเจ้าพระยา, ระดับคลื่น สมุทรปราการ, ระดับคลื่น สันดอนเจ้าพระยา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สมุทรปราการ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สันดอนเจ้าพระยา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สมุทรปราการ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สันดอนเจ้าพระยา, มาตรน้ำ สมุทรปราการ, มาตรน้ำ สันดอนเจ้าพระยา, ข้างขึ้น ข้างแรม สมุทรปราการ, ข้างขึ้น ข้างแรม สันดอนเจ้าพระยา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สมุทรปราการ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สันดอนเจ้าพระยา, กระแสน้ำ สมุทรปราการ, กระแสน้ำ สันดอนเจ้าพระยา

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สมุทรปราการ » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สันดอนเจ้าพระยา

สันดอนเจ้าพระยา (สมุทรปราการ) ครอบคลุมพื้นที่ 1,004 ตร. กม. (388 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 57.39 กม.
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 13.4386 ลองจิจูด (longitude): 100.596 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 13° 26' 19" (N) 100° 35' 44" (E)

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
04 01:55 (01:55 AM) 0.7
09:08 (09:08 AM) 3.43
  14:09 (02:09 PM) 2.59
  18:50 (06:50 PM) 3.32
05 02:25 (02:25 AM) 0.69
10:08 (10:08 AM) 3.34
  14:38 (02:38 PM) 2.84
  19:00 (07:00 PM) 3.26
06 02:58 (02:58 AM) 0.78
11:19 (11:19 AM) 3.26
  15:11 (03:11 PM) 3.02
  18:57 (06:57 PM) 3.2
07 03:37 (03:37 AM) 0.93
12:51 (12:51 PM) 3.23
08 04:26 (04:26 AM) 1.13
14:29 (02:29 PM) 3.28
09 05:33 (05:33 AM) 1.34
15:25 (03:25 PM) 3.37
10 07:03 (07:03 AM) 1.48
15:57 (03:57 PM) 3.45

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 00:25 (12:25 AM) 1.35
06:18 (06:18 AM) 3.45
  12:26 (12:26 PM) 1.49
  18:15 (06:15 PM) 3.56
2 00:56 (12:56 AM) 1.03
07:15 (07:15 AM) 3.52
  13:04 (01:04 PM) 1.87
  18:27 (06:27 PM) 3.45
3 01:27 (01:27 AM) 0.81
08:11 (08:11 AM) 3.5
  13:39 (01:39 PM) 2.25
  18:38 (06:38 PM) 3.38
4 01:55 (01:55 AM) 0.7
09:08 (09:08 AM) 3.43
  14:09 (02:09 PM) 2.59
  18:50 (06:50 PM) 3.32
5 02:25 (02:25 AM) 0.69
10:08 (10:08 AM) 3.34
  14:38 (02:38 PM) 2.84
  19:00 (07:00 PM) 3.26
6 02:58 (02:58 AM) 0.78
11:19 (11:19 AM) 3.26
  15:11 (03:11 PM) 3.02
  18:57 (06:57 PM) 3.2
7 03:37 (03:37 AM) 0.93
12:51 (12:51 PM) 3.23
8 04:26 (04:26 AM) 1.13
14:29 (02:29 PM) 3.28
9 05:33 (05:33 AM) 1.34
15:25 (03:25 PM) 3.37
10 07:03 (07:03 AM) 1.48
15:57 (03:57 PM) 3.45
11 08:34 (08:34 AM) 1.53
16:22 (04:22 PM) 3.51
  23:03 (11:03 PM) 2.2
12 03:21 (03:21 AM) 2.66
09:41 (09:41 AM) 1.54
  16:42 (04:42 PM) 3.52
  23:11 (11:11 PM) 1.96
13 04:25 (04:25 AM) 2.91
10:31 (10:31 AM) 1.59
  16:56 (04:56 PM) 3.49
  23:28 (11:28 PM) 1.7
14 05:13 (05:13 AM) 3.15
11:15 (11:15 AM) 1.69
  17:07 (05:07 PM) 3.43
  23:47 (11:47 PM) 1.45
15 05:52 (05:52 AM) 3.35
11:51 (11:51 AM) 1.85
  17:18 (05:18 PM) 3.35
วันที่ เวลา ความสูง
16 00:07 (12:07 AM) 1.21
06:30 (06:30 AM) 3.51
  12:24 (12:24 PM) 2.04
  17:28 (05:28 PM) 3.3
17 00:26 (12:26 AM) 1
07:08 (07:08 AM) 3.61
  12:54 (12:54 PM) 2.24
  17:38 (05:38 PM) 3.28
18 00:47 (12:47 AM) 0.82
07:49 (07:49 AM) 3.66
  13:24 (01:24 PM) 2.44
  17:53 (05:53 PM) 3.27
19 01:14 (01:14 AM) 0.71
08:36 (08:36 AM) 3.66
  13:58 (01:58 PM) 2.65
  18:13 (06:13 PM) 3.26
20 01:45 (01:45 AM) 0.67
09:32 (09:32 AM) 3.6
  14:35 (02:35 PM) 2.86
  18:31 (06:31 PM) 3.24
21 02:20 (02:20 AM) 0.7
10:44 (10:44 AM) 3.53
  15:25 (03:25 PM) 3.06
  18:45 (06:45 PM) 3.21
22 03:02 (03:02 AM) 0.81
12:08 (12:08 PM) 3.5
23 03:58 (03:58 AM) 0.97
13:30 (01:30 PM) 3.54
24 05:20 (05:20 AM) 1.18
14:34 (02:34 PM) 3.61
25 06:57 (06:57 AM) 1.35
15:15 (03:15 PM) 3.64
  22:09 (10:09 PM) 2.35
26 01:56 (01:56 AM) 2.59
08:23 (08:23 AM) 1.48
  15:40 (03:40 PM) 3.64
  22:18 (10:18 PM) 1.95
27 03:30 (03:30 AM) 2.91
09:33 (09:33 AM) 1.62
  16:01 (04:01 PM) 3.61
  22:42 (10:42 PM) 1.52
28 04:39 (04:39 AM) 3.25
10:33 (10:33 AM) 1.8
  16:22 (04:22 PM) 3.55
  23:12 (11:12 PM) 1.11
29 05:38 (05:38 AM) 3.54
11:25 (11:25 AM) 2.03
  16:42 (04:42 PM) 3.47
  23:43 (11:43 PM) 0.79
30 00:14 (12:14 AM) 0.59
06:31 (06:31 AM) 3.72
  07:23 (07:23 AM) 3.78
  12:12 (12:12 PM) 2.3
  12:54 (12:54 PM) 2.57
  16:58 (04:58 PM) 3.39
  17:14 (05:14 PM) 3.32

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy