ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สงขลา (สงขลา) มิถุนายน 2565

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 1.12 ม. เวลา 20:15 (08:15 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.97 ม. เวลา 03:00 (03:00 AM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง สงขลา, น้ำขึ้น น้ำลง สงขลา, ระดับคลื่น สงขลา, ระดับคลื่น สงขลา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สงขลา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สงขลา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สงขลา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สงขลา, มาตรน้ำ สงขลา, มาตรน้ำ สงขลา, ข้างขึ้น ข้างแรม สงขลา, ข้างขึ้น ข้างแรม สงขลา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สงขลา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สงขลา, กระแสน้ำ สงขลา, กระแสน้ำ สงขลา

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สงขลา » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สงขลา

สงขลา (สงขลา) ครอบคลุมพื้นที่ 7,394 ตร. กม. (2,855 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 158.53 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 6 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 7.21611 ลองจิจูด (longitude): 100.581 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 7° 12' 58" (N) 100° 34' 50" (E)

มิถุนายน 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
26 02:02 (02:02 AM) 0.94
08:31 (08:31 AM) 1.16
  14:23 (02:23 PM) 0.75
  20:15 (08:15 PM) 1.12
27 03:00 (03:00 AM) 0.97
09:16 (09:16 AM) 1.15
  15:02 (03:02 PM) 0.73
  20:55 (08:55 PM) 1.14
28 04:01 (04:01 AM) 0.99
09:58 (09:58 AM) 1.15
  15:38 (03:38 PM) 0.71
  21:25 (09:25 PM) 1.15
29 05:14 (05:14 AM) 1
New Moon 10:34 (10:34 AM) 1.16
  16:10 (04:10 PM) 0.71
  21:51 (09:51 PM) 1.16
30 06:05 (06:05 AM) 0.99
11:08 (11:08 AM) 1.18
  16:42 (04:42 PM) 0.7
  22:21 (10:21 PM) 1.15
01 06:29 (06:29 AM) 0.98
11:42 (11:42 AM) 1.19
  17:15 (05:15 PM) 0.69
  22:59 (10:59 PM) 1.13
02 06:57 (06:57 AM) 0.97
12:16 (12:16 PM) 1.2
  17:53 (05:53 PM) 0.68
  23:44 (11:44 PM) 1.11

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 04:17 (04:17 AM) 1.02
11:10 (11:10 AM) 1.23
  16:55 (04:55 PM) 0.74
  22:30 (10:30 PM) 1.24
2 04:54 (04:54 AM) 1.03
11:45 (11:45 AM) 1.24
  17:25 (05:25 PM) 0.75
  23:03 (11:03 PM) 1.24
3 06:36 (06:36 AM) 1.04
12:23 (12:23 PM) 1.25
  18:00 (06:00 PM) 0.76
  23:42 (11:42 PM) 1.21
4 07:34 (07:34 AM) 1.04
13:03 (01:03 PM) 1.25
  18:39 (06:39 PM) 0.77
5 00:30 (12:30 AM) 1.17
08:26 (08:26 AM) 1.04
  13:47 (01:47 PM) 1.23
  19:22 (07:22 PM) 0.78
6 03:48 (03:48 AM) 1.14
09:18 (09:18 AM) 1.04
  14:33 (02:33 PM) 1.2
  20:11 (08:11 PM) 0.8
7 05:00 (05:00 AM) 1.16
First Quarter 10:23 (10:23 AM) 1.03
  15:24 (03:24 PM) 1.16
  21:06 (09:06 PM) 0.82
8 05:41 (05:41 AM) 1.17
11:45 (11:45 AM) 1.01
  16:17 (04:17 PM) 1.13
  22:06 (10:06 PM) 0.83
9 06:12 (06:12 AM) 1.18
12:28 (12:28 PM) 0.97
  17:13 (05:13 PM) 1.11
  23:10 (11:10 PM) 0.84
10 06:43 (06:43 AM) 1.19
12:59 (12:59 PM) 0.91
  18:08 (06:08 PM) 1.12
11 00:17 (12:17 AM) 0.85
07:19 (07:19 AM) 1.2
  13:30 (01:30 PM) 0.84
  19:00 (07:00 PM) 1.15
12 01:15 (01:15 AM) 0.86
08:03 (08:03 AM) 1.21
  14:05 (02:05 PM) 0.76
  19:46 (07:46 PM) 1.2
13 02:04 (02:04 AM) 0.87
08:54 (08:54 AM) 1.21
  14:44 (02:44 PM) 0.7
  20:31 (08:31 PM) 1.24
14 02:48 (02:48 AM) 0.9
Full Moon 09:45 (09:45 AM) 1.23
  15:25 (03:25 PM) 0.64
  21:17 (09:17 PM) 1.28
15 03:33 (03:33 AM) 0.93
10:36 (10:36 AM) 1.25
  16:10 (04:10 PM) 0.61
  22:05 (10:05 PM) 1.29
วันที่ เวลา ความสูง
16 04:28 (04:28 AM) 0.96
11:25 (11:25 AM) 1.27
  16:59 (04:59 PM) 0.59
  22:56 (10:56 PM) 1.27
17 05:49 (05:49 AM) 0.98
12:11 (12:11 PM) 1.29
  17:50 (05:50 PM) 0.59
  23:52 (11:52 PM) 1.24
18 07:04 (07:04 AM) 0.99
12:55 (12:55 PM) 1.3
  18:44 (06:44 PM) 0.6
19 00:56 (12:56 AM) 1.2
07:55 (07:55 AM) 0.99
  13:37 (01:37 PM) 1.28
  19:37 (07:37 PM) 0.63
20 02:17 (02:17 AM) 1.16
08:42 (08:42 AM) 0.98
  14:18 (02:18 PM) 1.25
  20:30 (08:30 PM) 0.67
21 04:01 (04:01 AM) 1.16
Third Quarter 09:31 (09:31 AM) 0.97
  14:59 (02:59 PM) 1.2
  21:22 (09:22 PM) 0.73
22 05:16 (05:16 AM) 1.16
10:30 (10:30 AM) 0.94
  15:42 (03:42 PM) 1.14
  22:18 (10:18 PM) 0.8
23 06:10 (06:10 AM) 1.17
11:43 (11:43 AM) 0.9
  16:38 (04:38 PM) 1.1
  23:25 (11:25 PM) 0.86
24 06:58 (06:58 AM) 1.17
12:47 (12:47 PM) 0.85
  17:56 (05:56 PM) 1.08
25 00:53 (12:53 AM) 0.91
07:45 (07:45 AM) 1.17
  13:38 (01:38 PM) 0.79
  19:17 (07:17 PM) 1.09
26 02:02 (02:02 AM) 0.94
08:31 (08:31 AM) 1.16
  14:23 (02:23 PM) 0.75
  20:15 (08:15 PM) 1.12
27 03:00 (03:00 AM) 0.97
09:16 (09:16 AM) 1.15
  15:02 (03:02 PM) 0.73
  20:55 (08:55 PM) 1.14
28 04:01 (04:01 AM) 0.99
09:58 (09:58 AM) 1.15
  15:38 (03:38 PM) 0.71
  21:25 (09:25 PM) 1.15
29 05:14 (05:14 AM) 1
New Moon 10:34 (10:34 AM) 1.16
  16:10 (04:10 PM) 0.71
  21:51 (09:51 PM) 1.16
30 06:05 (06:05 AM) 0.99
11:08 (11:08 AM) 1.18
  16:42 (04:42 PM) 0.7
  22:21 (10:21 PM) 1.15

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy