ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สงขลา (สงขลา) ตุลาคม 2566

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 1.34 ม. เวลา 01:08 (01:08 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.9 ม. เวลา 07:28 (07:28 AM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง สงขลา, น้ำขึ้น น้ำลง สงขลา, ระดับคลื่น สงขลา, ระดับคลื่น สงขลา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สงขลา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สงขลา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สงขลา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สงขลา, มาตรน้ำ สงขลา, มาตรน้ำ สงขลา, ข้างขึ้น ข้างแรม สงขลา, ข้างขึ้น ข้างแรม สงขลา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สงขลา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สงขลา, กระแสน้ำ สงขลา, กระแสน้ำ สงขลา

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สงขลา » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สงขลา

สงขลา (สงขลา) ครอบคลุมพื้นที่ 7,394 ตร. กม. (2,855 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 158.53 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 6 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 7.21611 ลองจิจูด (longitude): 100.581 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 7° 12' 58" (N) 100° 34' 50" (E)

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
04 00:29 (12:29 AM) 1.37
06:43 (06:43 AM) 0.85
  12:37 (12:37 PM) 1.37
  19:32 (07:32 PM) 1.11
05 01:08 (01:08 AM) 1.34
07:28 (07:28 AM) 0.9
  13:26 (01:26 PM) 1.35
  20:26 (08:26 PM) 1.19
06 01:46 (01:46 AM) 1.31
08:15 (08:15 AM) 0.96
  16:41 (04:41 PM) 1.34
  21:30 (09:30 PM) 1.24
07 02:30 (02:30 AM) 1.29
09:05 (09:05 AM) 1.01
  18:07 (06:07 PM) 1.36
08 10:02 (10:02 AM) 1.05
18:59 (06:59 PM) 1.38
09 00:59 (12:59 AM) 1.25
04:54 (04:54 AM) 1.3
  11:12 (11:12 AM) 1.06
  19:32 (07:32 PM) 1.39
10 01:32 (01:32 AM) 1.22
06:07 (06:07 AM) 1.32
  12:42 (12:42 PM) 1.05
  20:03 (08:03 PM) 1.4

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 04:31 (04:31 AM) 0.86
10:35 (10:35 AM) 1.4
  17:07 (05:07 PM) 0.82
  23:05 (11:05 PM) 1.43
2 05:15 (05:15 AM) 0.83
11:15 (11:15 AM) 1.4
  17:53 (05:53 PM) 0.91
  23:47 (11:47 PM) 1.41
3 05:58 (05:58 AM) 0.83
11:56 (11:56 AM) 1.39
  18:42 (06:42 PM) 1.01
4 00:29 (12:29 AM) 1.37
06:43 (06:43 AM) 0.85
  12:37 (12:37 PM) 1.37
  19:32 (07:32 PM) 1.11
5 01:08 (01:08 AM) 1.34
07:28 (07:28 AM) 0.9
  13:26 (01:26 PM) 1.35
  20:26 (08:26 PM) 1.19
6 01:46 (01:46 AM) 1.31
08:15 (08:15 AM) 0.96
  16:41 (04:41 PM) 1.34
  21:30 (09:30 PM) 1.24
7 02:30 (02:30 AM) 1.29
09:05 (09:05 AM) 1.01
  18:07 (06:07 PM) 1.36
8 10:02 (10:02 AM) 1.05
18:59 (06:59 PM) 1.38
9 00:59 (12:59 AM) 1.25
04:54 (04:54 AM) 1.3
  11:12 (11:12 AM) 1.06
  19:32 (07:32 PM) 1.39
10 01:32 (01:32 AM) 1.22
06:07 (06:07 AM) 1.32
  12:42 (12:42 PM) 1.05
  20:03 (08:03 PM) 1.4
11 02:05 (02:05 AM) 1.17
07:11 (07:11 AM) 1.34
  13:47 (01:47 PM) 1.02
  20:33 (08:33 PM) 1.41
12 02:39 (02:39 AM) 1.12
08:02 (08:02 AM) 1.35
  14:31 (02:31 PM) 1
  21:00 (09:00 PM) 1.42
13 03:11 (03:11 AM) 1.07
08:45 (08:45 AM) 1.37
  15:07 (03:07 PM) 0.99
  21:27 (09:27 PM) 1.43
14 03:39 (03:39 AM) 1.02
09:19 (09:19 AM) 1.38
  15:41 (03:41 PM) 1
  21:52 (09:52 PM) 1.44
15 04:05 (04:05 AM) 0.99
09:48 (09:48 AM) 1.39
  16:15 (04:15 PM) 1.03
  22:21 (10:21 PM) 1.45
วันที่ เวลา ความสูง
16 04:30 (04:30 AM) 0.96
10:14 (10:14 AM) 1.41
  16:50 (04:50 PM) 1.06
  22:53 (10:53 PM) 1.46
17 04:56 (04:56 AM) 0.95
10:37 (10:37 AM) 1.44
  17:26 (05:26 PM) 1.11
  23:29 (11:29 PM) 1.46
18 05:24 (05:24 AM) 0.94
11:04 (11:04 AM) 1.47
  18:04 (06:04 PM) 1.17
19 00:07 (12:07 AM) 1.46
05:58 (05:58 AM) 0.95
  11:40 (11:40 AM) 1.49
  18:48 (06:48 PM) 1.22
20 00:52 (12:52 AM) 1.45
06:40 (06:40 AM) 0.98
  12:23 (12:23 PM) 1.48
  19:43 (07:43 PM) 1.27
21 01:44 (01:44 AM) 1.43
07:31 (07:31 AM) 1.02
  13:21 (01:21 PM) 1.46
  20:54 (08:54 PM) 1.32
22 02:44 (02:44 AM) 1.41
08:37 (08:37 AM) 1.05
  15:04 (03:04 PM) 1.43
23 00:09 (12:09 AM) 1.34
03:51 (03:51 AM) 1.41
  09:52 (09:52 AM) 1.07
  17:58 (05:58 PM) 1.44
24 00:58 (12:58 AM) 1.33
05:00 (05:00 AM) 1.41
  11:06 (11:06 AM) 1.06
  18:40 (06:40 PM) 1.47
25 01:19 (01:19 AM) 1.29
06:00 (06:00 AM) 1.43
  12:17 (12:17 PM) 1.04
  19:15 (07:15 PM) 1.5
26 01:45 (01:45 AM) 1.24
06:54 (06:54 AM) 1.45
  13:19 (01:19 PM) 1.02
  19:53 (07:53 PM) 1.53
27 02:15 (02:15 AM) 1.16
07:42 (07:42 AM) 1.48
  14:12 (02:12 PM) 1.02
  20:33 (08:33 PM) 1.56
28 02:48 (02:48 AM) 1.09
08:27 (08:27 AM) 1.51
  15:00 (03:00 PM) 1.05
  21:16 (09:16 PM) 1.58
29 03:26 (03:26 AM) 1.02
09:11 (09:11 AM) 1.53
  15:46 (03:46 PM) 1.11
  22:00 (10:00 PM) 1.58
30 04:04 (04:04 AM) 0.98
04:43 (04:43 AM) 0.98
  09:53 (09:53 AM) 1.55
  10:32 (10:32 AM) 1.56
  16:35 (04:35 PM) 1.19
  17:28 (05:28 PM) 1.27
  22:44 (10:44 PM) 1.56
  23:26 (11:26 PM) 1.54

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy