ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง มาบตาพุด (ระยอง) ตุลาคม 2563

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.41 ม. เวลา 14:15 (02:15 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.54 ม. เวลา 01:43 (01:43 AM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ระยอง, น้ำขึ้น น้ำลง มาบตาพุด, ระดับคลื่น ระยอง, ระดับคลื่น มาบตาพุด, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ระยอง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด มาบตาพุด, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ระยอง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง มาบตาพุด, มาตรน้ำ ระยอง, มาตรน้ำ มาบตาพุด, ข้างขึ้น ข้างแรม ระยอง, ข้างขึ้น ข้างแรม มาบตาพุด, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ระยอง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี มาบตาพุด, กระแสน้ำ ระยอง, กระแสน้ำ มาบตาพุด

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ระยอง » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง มาบตาพุด

มาบตาพุด (ระยอง) ครอบคลุมพื้นที่ 3,552 ตร. กม. (1,371 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 105.61 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 16 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 12.6739 ลองจิจูด (longitude): 101.139 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 12° 40' 26" (N) 101° 8' 19" (E)

ตุลาคม 2563

วันที่ เวลา ความสูง
1 01:33 (01:33 AM) 1.66
09:18 (09:18 AM) 0.98
  16:59 (04:59 PM) 1.97
  22:29 (10:29 PM) 1.48
2 03:26 (03:26 AM) 1.69
Full Moon 09:53 (09:53 AM) 1.12
  17:02 (05:02 PM) 1.92
  22:33 (10:33 PM) 1.33
3 05:00 (05:00 AM) 1.77
10:26 (10:26 AM) 1.29
  17:04 (05:04 PM) 1.88
  22:56 (10:56 PM) 1.19
4 06:01 (06:01 AM) 1.86
10:57 (10:57 AM) 1.48
  16:52 (04:52 PM) 1.86
  23:22 (11:22 PM) 1.07
5 06:59 (06:59 AM) 1.94
11:26 (11:26 AM) 1.67
  15:56 (03:56 PM) 1.88
  23:48 (11:48 PM) 0.97
6 08:01 (08:01 AM) 2.01
11:48 (11:48 AM) 1.84
  15:37 (03:37 PM) 1.95
7 00:15 (12:15 AM) 0.88
09:10 (09:10 AM) 2.06
8 00:45 (12:45 AM) 0.82
14:27 (02:27 PM) 2.11
9 01:24 (01:24 AM) 0.77
14:30 (02:30 PM) 2.18
10 02:09 (02:09 AM) 0.74
Third Quarter 14:25 (02:25 PM) 2.24
11 03:02 (03:02 AM) 0.72
14:31 (02:31 PM) 2.29
12 04:05 (04:05 AM) 0.73
15:00 (03:00 PM) 2.3
13 05:15 (05:15 AM) 0.76
15:27 (03:27 PM) 2.28
14 06:27 (06:27 AM) 0.83
15:50 (03:50 PM) 2.21
15 07:42 (07:42 AM) 0.93
16:01 (04:01 PM) 2.11
  21:45 (09:45 PM) 1.6
วันที่ เวลา ความสูง
16 01:46 (01:46 AM) 1.69
08:45 (08:45 AM) 1.09
  15:58 (03:58 PM) 2.02
  21:49 (09:49 PM) 1.36
17 04:03 (04:03 AM) 1.82
New Moon 09:37 (09:37 AM) 1.32
  15:52 (03:52 PM) 1.97
  22:15 (10:15 PM) 1.1
18 05:30 (05:30 AM) 1.99
10:21 (10:21 AM) 1.58
  15:26 (03:26 PM) 1.98
  22:48 (10:48 PM) 0.86
19 06:46 (06:46 AM) 2.14
11:01 (11:01 AM) 1.86
  15:04 (03:04 PM) 2.07
  23:27 (11:27 PM) 0.67
20 07:59 (07:59 AM) 2.25
11:36 (11:36 AM) 2.1
  14:51 (02:51 PM) 2.19
21 00:08 (12:08 AM) 0.55
14:33 (02:33 PM) 2.31
22 00:54 (12:54 AM) 0.51
14:14 (02:14 PM) 2.39
23 01:43 (01:43 AM) 0.54
First Quarter 14:15 (02:15 PM) 2.41
24 02:34 (02:34 AM) 0.61
14:16 (02:16 PM) 2.38
25 03:27 (03:27 AM) 0.73
14:22 (02:22 PM) 2.32
26 04:20 (04:20 AM) 0.87
14:32 (02:32 PM) 2.25
27 05:21 (05:21 AM) 1.03
14:45 (02:45 PM) 2.17
28 06:42 (06:42 AM) 1.19
14:59 (02:59 PM) 2.1
  21:49 (09:49 PM) 1.46
29 02:34 (02:34 AM) 1.56
07:50 (07:50 AM) 1.35
  15:06 (03:06 PM) 2.03
  21:39 (09:39 PM) 1.31
30 04:05 (04:05 AM) 1.73
08:42 (08:42 AM) 1.51
  14:53 (02:53 PM) 1.97
  21:36 (09:36 PM) 1.16
31 05:05 (05:05 AM) 1.9
Full Moon 09:26 (09:26 AM) 1.67
  14:35 (02:35 PM) 1.95
  21:52 (09:52 PM) 1.01

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy