ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง มาบตาพุด (ระยอง) มกราคม 2565

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.54 ม. เวลา 08:09 (08:09 AM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.66 ม. เวลา 21:49 (09:49 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ระยอง, น้ำขึ้น น้ำลง มาบตาพุด, ระดับคลื่น ระยอง, ระดับคลื่น มาบตาพุด, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ระยอง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด มาบตาพุด, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ระยอง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง มาบตาพุด, มาตรน้ำ ระยอง, มาตรน้ำ มาบตาพุด, ข้างขึ้น ข้างแรม ระยอง, ข้างขึ้น ข้างแรม มาบตาพุด, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ระยอง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี มาบตาพุด, กระแสน้ำ ระยอง, กระแสน้ำ มาบตาพุด

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ระยอง » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง มาบตาพุด

มาบตาพุด (ระยอง) ครอบคลุมพื้นที่ 3,552 ตร. กม. (1,371 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 105.61 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 16 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 12.6739 ลองจิจูด (longitude): 101.139 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 12° 40' 26" (N) 101° 8' 19" (E)

มกราคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
17 08:09 (08:09 AM) 2.54
21:49 (09:49 PM) 0.66
18 08:58 (08:58 AM) 2.54
Full Moon 22:30 (10:30 PM) 0.62
19 09:39 (09:39 AM) 2.53
23:05 (11:05 PM) 0.62
20 09:58 (09:58 AM) 2.51
23:31 (11:31 PM) 0.66
21 09:14 (09:14 AM) 2.49
23:51 (11:51 PM) 0.74
22 09:20 (09:20 AM) 2.45
23 00:09 (12:09 AM) 0.88
09:16 (09:16 AM) 2.4

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 08:28 (08:28 AM) 2.56
20:37 (08:37 PM) 0.55
2 08:29 (08:29 AM) 2.7
21:27 (09:27 PM) 0.39
3 09:05 (09:05 AM) 2.78
New Moon 22:17 (10:17 PM) 0.3
4 09:49 (09:49 AM) 2.81
23:05 (11:05 PM) 0.28
5 10:23 (10:23 AM) 2.78
23:47 (11:47 PM) 0.34
6 10:37 (10:37 AM) 2.69
7 00:21 (12:21 AM) 0.48
10:35 (10:35 AM) 2.58
8 00:48 (12:48 AM) 0.7
10:15 (10:15 AM) 2.48
9 01:07 (01:07 AM) 0.96
10:12 (10:12 AM) 2.39
10 01:06 (01:06 AM) 1.24
First Quarter 09:45 (09:45 AM) 2.34
  23:52 (11:52 PM) 1.47
11 09:17 (09:17 AM) 2.34
18:56 (06:56 PM) 1.37
12 09:04 (09:04 AM) 2.35
19:00 (07:00 PM) 1.18
13 08:05 (08:05 AM) 2.39
19:21 (07:21 PM) 1.01
14 07:33 (07:33 AM) 2.46
19:49 (07:49 PM) 0.89
15 07:12 (07:12 AM) 2.51
20:25 (08:25 PM) 0.8
วันที่ เวลา ความสูง
16 07:29 (07:29 AM) 2.54
21:05 (09:05 PM) 0.72
17 08:09 (08:09 AM) 2.54
21:49 (09:49 PM) 0.66
18 08:58 (08:58 AM) 2.54
Full Moon 22:30 (10:30 PM) 0.62
19 09:39 (09:39 AM) 2.53
23:05 (11:05 PM) 0.62
20 09:58 (09:58 AM) 2.51
23:31 (11:31 PM) 0.66
21 09:14 (09:14 AM) 2.49
23:51 (11:51 PM) 0.74
22 09:20 (09:20 AM) 2.45
23 00:09 (12:09 AM) 0.88
09:16 (09:16 AM) 2.4
24 00:27 (12:27 AM) 1.07
09:04 (09:04 AM) 2.35
25 00:38 (12:38 AM) 1.32
Third Quarter 09:00 (09:00 AM) 2.31
26 00:18 (12:18 AM) 1.59
08:22 (08:22 AM) 2.3
  17:00 (05:00 PM) 1.38
27 07:56 (07:56 AM) 2.36
17:40 (05:40 PM) 1.11
28 07:41 (07:41 AM) 2.46
18:31 (06:31 PM) 0.87
29 07:19 (07:19 AM) 2.59
19:30 (07:30 PM) 0.67
30 07:35 (07:35 AM) 2.7
20:29 (08:29 PM) 0.52
31 08:06 (08:06 AM) 2.75
21:24 (09:24 PM) 0.41

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy