ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำแม่กลอง (สมุทรสงคราม) เมษายน 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 3.24 ม. เวลา 06:12 (06:12 AM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.11 ม. เวลา 13:52 (01:52 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง สมุทรสงคราม, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำแม่กลอง, ระดับคลื่น สมุทรสงคราม, ระดับคลื่น ปากน้ำแม่กลอง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สมุทรสงคราม, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำแม่กลอง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สมุทรสงคราม, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำแม่กลอง, มาตรน้ำ สมุทรสงคราม, มาตรน้ำ ปากน้ำแม่กลอง, ข้างขึ้น ข้างแรม สมุทรสงคราม, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำแม่กลอง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สมุทรสงคราม, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำแม่กลอง, กระแสน้ำ สมุทรสงคราม, กระแสน้ำ ปากน้ำแม่กลอง

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สมุทรสงคราม » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำแม่กลอง

ปากน้ำแม่กลอง (สมุทรสงคราม) ครอบคลุมพื้นที่ 417 ตร. กม. (161 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 24.23 กม.
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 13.3767 ลองจิจูด (longitude): 99.9956 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 13° 22' 36" (N) 99° 59' 44" (E)

เมษายน 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
14 01:17 (01:17 AM) 1.84
06:12 (06:12 AM) 3.24
  13:52 (01:52 PM) 1.11
  19:42 (07:42 PM) 3.51
15 01:49 (01:49 AM) 1.99
06:29 (06:29 AM) 3.17
  14:20 (02:20 PM) 1.09
  20:15 (08:15 PM) 3.52
16 02:16 (02:16 AM) 2.15
06:40 (06:40 AM) 3.1
  14:42 (02:42 PM) 1.08
  20:46 (08:46 PM) 3.49
17 02:42 (02:42 AM) 2.3
06:47 (06:47 AM) 3.05
  14:57 (02:57 PM) 1.07
  21:25 (09:25 PM) 3.44
18 03:07 (03:07 AM) 2.45
06:55 (06:55 AM) 3
  15:12 (03:12 PM) 1.06
  22:14 (10:14 PM) 3.34
19 03:38 (03:38 AM) 2.61
06:59 (06:59 AM) 2.95
  15:35 (03:35 PM) 1.08
  23:22 (11:22 PM) 3.23
20 04:25 (04:25 AM) 2.78
First Quarter 06:59 (06:59 AM) 2.89
  16:12 (04:12 PM) 1.15

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่ เวลา ความสูง
1 02:09 (02:09 AM) 1.81
07:07 (07:07 AM) 3.36
  14:44 (02:44 PM) 1.16
  20:23 (08:23 PM) 3.54
2 02:37 (02:37 AM) 2.16
07:20 (07:20 AM) 3.28
  15:19 (03:19 PM) 1.09
  21:22 (09:22 PM) 3.45
3 03:01 (03:01 AM) 2.5
07:30 (07:30 AM) 3.21
  15:53 (03:53 PM) 1.08
  22:33 (10:33 PM) 3.33
4 03:28 (03:28 AM) 2.79
Third Quarter 07:38 (07:38 AM) 3.14
  16:31 (04:31 PM) 1.12
5 00:12 (12:12 AM) 3.26
17:23 (05:23 PM) 1.2
6 01:59 (01:59 AM) 3.28
18:31 (06:31 PM) 1.3
7 03:12 (03:12 AM) 3.35
19:42 (07:42 PM) 1.4
8 03:52 (03:52 AM) 3.39
11:01 (11:01 AM) 2.34
  14:02 (02:02 PM) 2.42
  20:50 (08:50 PM) 1.48
9 04:17 (04:17 AM) 3.39
11:05 (11:05 AM) 2.09
  15:40 (03:40 PM) 2.63
  21:58 (09:58 PM) 1.54
10 04:42 (04:42 AM) 3.39
11:32 (11:32 AM) 1.82
  16:41 (04:41 PM) 2.89
  23:01 (11:01 PM) 1.59
11 05:05 (05:05 AM) 3.38
12:07 (12:07 PM) 1.56
  17:34 (05:34 PM) 3.14
  23:55 (11:55 PM) 1.64
12 05:29 (05:29 AM) 3.36
New Moon 12:45 (12:45 PM) 1.34
  18:22 (06:22 PM) 3.34
13 00:39 (12:39 AM) 1.72
05:51 (05:51 AM) 3.32
  13:20 (01:20 PM) 1.19
  19:04 (07:04 PM) 3.46
14 01:17 (01:17 AM) 1.84
06:12 (06:12 AM) 3.24
  13:52 (01:52 PM) 1.11
  19:42 (07:42 PM) 3.51
15 01:49 (01:49 AM) 1.99
06:29 (06:29 AM) 3.17
  14:20 (02:20 PM) 1.09
  20:15 (08:15 PM) 3.52
วันที่ เวลา ความสูง
16 02:16 (02:16 AM) 2.15
06:40 (06:40 AM) 3.1
  14:42 (02:42 PM) 1.08
  20:46 (08:46 PM) 3.49
17 02:42 (02:42 AM) 2.3
06:47 (06:47 AM) 3.05
  14:57 (02:57 PM) 1.07
  21:25 (09:25 PM) 3.44
18 03:07 (03:07 AM) 2.45
06:55 (06:55 AM) 3
  15:12 (03:12 PM) 1.06
  22:14 (10:14 PM) 3.34
19 03:38 (03:38 AM) 2.61
06:59 (06:59 AM) 2.95
  15:35 (03:35 PM) 1.08
  23:22 (11:22 PM) 3.23
20 04:25 (04:25 AM) 2.78
First Quarter 06:59 (06:59 AM) 2.89
  16:12 (04:12 PM) 1.15
21 01:00 (01:00 AM) 3.18
17:05 (05:05 PM) 1.26
22 02:20 (02:20 AM) 3.22
18:31 (06:31 PM) 1.39
23 03:13 (03:13 AM) 3.28
20:20 (08:20 PM) 1.46
24 03:50 (03:50 AM) 3.32
10:34 (10:34 AM) 2.02
  15:13 (03:13 PM) 2.43
  21:53 (09:53 PM) 1.47
25 04:21 (04:21 AM) 3.33
11:04 (11:04 AM) 1.72
  16:21 (04:21 PM) 2.79
  23:00 (11:00 PM) 1.51
26 04:46 (04:46 AM) 3.3
11:44 (11:44 AM) 1.44
  17:15 (05:15 PM) 3.13
  23:54 (11:54 PM) 1.61
27 05:08 (05:08 AM) 3.24
Full Moon 12:26 (12:26 PM) 1.2
  18:06 (06:06 PM) 3.39
28 00:42 (12:42 AM) 1.79
05:28 (05:28 AM) 3.18
  13:10 (01:10 PM) 1.01
  18:57 (06:57 PM) 3.56
29 01:27 (01:27 AM) 2.03
05:49 (05:49 AM) 3.12
  13:54 (01:54 PM) 0.89
  19:51 (07:51 PM) 3.62
30 02:07 (02:07 AM) 2.3
06:10 (06:10 AM) 3.07
  14:36 (02:36 PM) 0.84
  20:47 (08:47 PM) 3.6

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy