ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำระนอง (ระนอง) ตุลาคม 2563

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.55 ม. เวลา 14:20 (02:20 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.1 ม. เวลา 02:39 (02:39 AM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ระนอง, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำระนอง, ระดับคลื่น ระนอง, ระดับคลื่น ปากน้ำระนอง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ระนอง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำระนอง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ระนอง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำระนอง, มาตรน้ำ ระนอง, มาตรน้ำ ปากน้ำระนอง, ข้างขึ้น ข้างแรม ระนอง, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำระนอง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ระนอง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำระนอง, กระแสน้ำ ระนอง, กระแสน้ำ ปากน้ำระนอง

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ระนอง » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำระนอง

ปากน้ำระนอง (ระนอง) ครอบคลุมพื้นที่ 3,298 ตร. กม. (1,273 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 172.51 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 56 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 12.6583 ลองจิจูด (longitude): 101.274 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 12° 39' 30" (N) 101° 16' 28" (E)

ตุลาคม 2563

วันที่ เวลา ความสูง
1 09:23 (09:23 AM) 1.25
17:21 (05:21 PM) 2
2 09:45 (09:45 AM) 1.35
Full Moon 17:12 (05:12 PM) 1.94
  22:58 (10:58 PM) 1.6
3 04:48 (04:48 AM) 1.75
10:09 (10:09 AM) 1.46
  16:59 (04:59 PM) 1.9
  23:00 (11:00 PM) 1.48
4 06:01 (06:01 AM) 1.79
10:34 (10:34 AM) 1.58
  16:15 (04:15 PM) 1.9
  23:18 (11:18 PM) 1.37
5 07:06 (07:06 AM) 1.85
10:55 (10:55 AM) 1.71
  15:50 (03:50 PM) 1.95
  23:38 (11:38 PM) 1.27
6 08:05 (08:05 AM) 1.91
11:12 (11:12 AM) 1.84
  15:45 (03:45 PM) 2.02
7 00:02 (12:02 AM) 1.18
15:53 (03:53 PM) 2.09
8 00:38 (12:38 AM) 1.12
15:54 (03:54 PM) 2.16
9 01:25 (01:25 AM) 1.1
14:56 (02:56 PM) 2.24
10 02:26 (02:26 AM) 1.12
Third Quarter 14:54 (02:54 PM) 2.33
11 03:43 (03:43 AM) 1.15
15:19 (03:19 PM) 2.41
12 05:01 (05:01 AM) 1.2
15:54 (03:54 PM) 2.43
13 06:22 (06:22 AM) 1.25
16:26 (04:26 PM) 2.4
14 07:37 (07:37 AM) 1.3
16:43 (04:43 PM) 2.31
15 08:30 (08:30 AM) 1.38
16:43 (04:43 PM) 2.19
  22:08 (10:08 PM) 1.9
วันที่ เวลา ความสูง
16 00:54 (12:54 AM) 1.95
09:08 (09:08 AM) 1.5
  16:27 (04:27 PM) 2.1
  22:12 (10:12 PM) 1.74
17 03:41 (03:41 AM) 2
New Moon 09:41 (09:41 AM) 1.66
  15:52 (03:52 PM) 2.07
  22:34 (10:34 PM) 1.55
18 05:24 (05:24 AM) 2.1
10:15 (10:15 AM) 1.84
  15:18 (03:18 PM) 2.11
  23:09 (11:09 PM) 1.37
19 06:57 (06:57 AM) 2.2
10:47 (10:47 AM) 2.04
  15:00 (03:00 PM) 2.2
  23:54 (11:54 PM) 1.24
20 08:22 (08:22 AM) 2.3
11:16 (11:16 AM) 2.23
  14:46 (02:46 PM) 2.31
21 00:47 (12:47 AM) 1.15
14:32 (02:32 PM) 2.41
22 01:45 (01:45 AM) 1.11
13:59 (01:59 PM) 2.5
23 02:39 (02:39 AM) 1.1
First Quarter 14:20 (02:20 PM) 2.55
24 03:30 (03:30 AM) 1.12
14:31 (02:31 PM) 2.53
25 04:19 (04:19 AM) 1.18
14:38 (02:38 PM) 2.49
26 05:11 (05:11 AM) 1.26
15:02 (03:02 PM) 2.42
27 06:05 (06:05 AM) 1.36
15:26 (03:26 PM) 2.32
28 06:59 (06:59 AM) 1.47
15:31 (03:31 PM) 2.21
29 07:43 (07:43 AM) 1.58
15:11 (03:11 PM) 2.11
  22:45 (10:45 PM) 1.6
30 04:33 (04:33 AM) 1.79
08:20 (08:20 AM) 1.69
  14:48 (02:48 PM) 2.05
  22:20 (10:20 PM) 1.49
31 05:28 (05:28 AM) 1.89
Full Moon 08:57 (08:57 AM) 1.8
  14:04 (02:04 PM) 2.06
  22:12 (10:12 PM) 1.37

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy