ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำระนอง (ระนอง) เมษายน 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 1.76 ม. เวลา 19:31 (07:31 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.06 ม. เวลา 11:11 (11:11 AM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ระนอง, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำระนอง, ระดับคลื่น ระนอง, ระดับคลื่น ปากน้ำระนอง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ระนอง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำระนอง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ระนอง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำระนอง, มาตรน้ำ ระนอง, มาตรน้ำ ปากน้ำระนอง, ข้างขึ้น ข้างแรม ระนอง, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำระนอง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ระนอง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำระนอง, กระแสน้ำ ระนอง, กระแสน้ำ ปากน้ำระนอง

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ระนอง » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำระนอง

ปากน้ำระนอง (ระนอง) ครอบคลุมพื้นที่ 3,298 ตร. กม. (1,273 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 172.51 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 56 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 12.6583 ลองจิจูด (longitude): 101.274 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 12° 39' 30" (N) 101° 16' 28" (E)

เมษายน 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
14 03:14 (03:14 AM) 1.85
11:11 (11:11 AM) 1.06
  19:31 (07:31 PM) 1.76
  22:35 (10:35 PM) 1.68
15 03:02 (03:02 AM) 1.88
11:29 (11:29 AM) 0.96
16 03:00 (03:00 AM) 1.93
11:51 (11:51 AM) 0.87
17 03:13 (03:13 AM) 1.98
12:22 (12:22 PM) 0.81
18 03:08 (03:08 AM) 2.01
13:06 (01:06 PM) 0.78
19 01:59 (01:59 AM) 2.07
14:02 (02:02 PM) 0.78
20 01:30 (01:30 AM) 2.14
First Quarter 15:07 (03:07 PM) 0.81

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่ เวลา ความสูง
1 04:12 (04:12 AM) 2.07
12:32 (12:32 PM) 1.12
  20:46 (08:46 PM) 2.02
  23:30 (11:30 PM) 1.96
2 04:05 (04:05 AM) 2.18
13:19 (01:19 PM) 1
3 04:08 (04:08 AM) 2.27
14:13 (02:13 PM) 0.91
4 04:02 (04:02 AM) 2.34
Third Quarter 15:09 (03:09 PM) 0.86
5 03:46 (03:46 AM) 2.38
16:08 (04:08 PM) 0.86
6 03:37 (03:37 AM) 2.37
17:10 (05:10 PM) 0.89
7 03:25 (03:25 AM) 2.33
18:15 (06:15 PM) 0.95
8 03:45 (03:45 AM) 2.26
19:17 (07:17 PM) 1.03
9 04:09 (04:09 AM) 2.16
20:07 (08:07 PM) 1.12
10 04:19 (04:19 AM) 2.04
20:42 (08:42 PM) 1.22
11 04:12 (04:12 AM) 1.94
11:00 (11:00 AM) 1.46
  15:59 (03:59 PM) 1.59
  21:11 (09:11 PM) 1.33
12 04:07 (04:07 AM) 1.87
New Moon 10:54 (10:54 AM) 1.31
  17:27 (05:27 PM) 1.63
  21:40 (09:40 PM) 1.45
13 03:41 (03:41 AM) 1.84
10:57 (10:57 AM) 1.18
  18:36 (06:36 PM) 1.7
  22:09 (10:09 PM) 1.57
14 03:14 (03:14 AM) 1.85
11:11 (11:11 AM) 1.06
  19:31 (07:31 PM) 1.76
  22:35 (10:35 PM) 1.68
15 03:02 (03:02 AM) 1.88
11:29 (11:29 AM) 0.96
วันที่ เวลา ความสูง
16 03:00 (03:00 AM) 1.93
11:51 (11:51 AM) 0.87
17 03:13 (03:13 AM) 1.98
12:22 (12:22 PM) 0.81
18 03:08 (03:08 AM) 2.01
13:06 (01:06 PM) 0.78
19 01:59 (01:59 AM) 2.07
14:02 (02:02 PM) 0.78
20 01:30 (01:30 AM) 2.14
First Quarter 15:07 (03:07 PM) 0.81
21 02:12 (02:12 AM) 2.19
16:15 (04:15 PM) 0.87
22 02:53 (02:53 AM) 2.2
17:22 (05:22 PM) 0.95
23 03:27 (03:27 AM) 2.16
18:32 (06:32 PM) 1.04
24 03:47 (03:47 AM) 2.05
19:38 (07:38 PM) 1.15
25 03:49 (03:49 AM) 1.93
20:26 (08:26 PM) 1.29
26 03:31 (03:31 AM) 1.82
10:03 (10:03 AM) 1.29
  16:32 (04:32 PM) 1.6
  21:03 (09:03 PM) 1.46
27 02:38 (02:38 AM) 1.79
Full Moon 10:20 (10:20 AM) 1.1
  17:57 (05:57 PM) 1.75
  21:37 (09:37 PM) 1.64
28 02:17 (02:17 AM) 1.85
10:48 (10:48 AM) 0.93
  19:09 (07:09 PM) 1.89
  22:10 (10:10 PM) 1.83
29 01:57 (01:57 AM) 1.95
11:28 (11:28 AM) 0.79
30 01:55 (01:55 AM) 2.06
12:19 (12:19 PM) 0.7

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy