ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำปากพนัง (นครศรีธรรมราช) มีนาคม 2566

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 0.98 ม. เวลา 07:27 (07:27 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.32 ม. เวลา 22:35 (10:35 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง นครศรีธรรมราช, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำปากพนัง, ระดับคลื่น นครศรีธรรมราช, ระดับคลื่น ปากน้ำปากพนัง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด นครศรีธรรมราช, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำปากพนัง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง นครศรีธรรมราช, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำปากพนัง, มาตรน้ำ นครศรีธรรมราช, มาตรน้ำ ปากน้ำปากพนัง, ข้างขึ้น ข้างแรม นครศรีธรรมราช, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำปากพนัง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี นครศรีธรรมราช, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำปากพนัง, กระแสน้ำ นครศรีธรรมราช, กระแสน้ำ ปากน้ำปากพนัง

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง นครศรีธรรมราช » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำปากพนัง

ปากน้ำปากพนัง (นครศรีธรรมราช) ครอบคลุมพื้นที่ 9,943 ตร. กม. (3,839 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 236.82 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 9 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 8.35278 ลองจิจูด (longitude): 100.202 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 8° 21' 10" (N) 100° 12' 8" (E)

มีนาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
29 06:19 (06:19 AM) 1.01
22:35 (10:35 PM) 0.32
30 07:27 (07:27 AM) 0.98
23:10 (11:10 PM) 0.32
01 10:05 (10:05 AM) 0.93
02 01:53 (01:53 AM) 0.38
11:08 (11:08 AM) 0.94
03 03:28 (03:28 AM) 0.4
11:51 (11:51 AM) 0.94
  21:47 (09:47 PM) 0.48
04 00:35 (12:35 AM) 0.54
04:42 (04:42 AM) 0.43
  12:26 (12:26 PM) 0.94
  19:53 (07:53 PM) 0.51

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 08:06 (08:06 AM) 1.08
2 00:00 (12:00 AM) 0.45
09:35 (09:35 AM) 1.09
3 01:16 (01:16 AM) 0.45
10:57 (10:57 AM) 1.1
4 02:43 (02:43 AM) 0.45
11:52 (11:52 AM) 1.12
5 03:54 (03:54 AM) 0.44
12:33 (12:33 PM) 1.13
6 04:53 (04:53 AM) 0.43
13:08 (01:08 PM) 1.13
7 05:44 (05:44 AM) 0.44
13:36 (01:36 PM) 1.12
  23:19 (11:19 PM) 0.64
8 01:52 (01:52 AM) 0.7
06:30 (06:30 AM) 0.47
  14:02 (02:02 PM) 1.09
  21:36 (09:36 PM) 0.65
9 02:16 (02:16 AM) 0.76
07:14 (07:14 AM) 0.51
  14:28 (02:28 PM) 1.06
  21:30 (09:30 PM) 0.62
10 02:44 (02:44 AM) 0.82
07:59 (07:59 AM) 0.54
  14:55 (02:55 PM) 1
  21:30 (09:30 PM) 0.59
11 03:15 (03:15 AM) 0.88
08:49 (08:49 AM) 0.57
  15:23 (03:23 PM) 0.93
  21:35 (09:35 PM) 0.54
12 03:52 (03:52 AM) 0.93
09:54 (09:54 AM) 0.6
  15:54 (03:54 PM) 0.83
  21:45 (09:45 PM) 0.49
13 04:33 (04:33 AM) 0.97
05:20 (05:20 AM) 1
  06:17 (06:17 AM) 1.01
  11:38 (11:38 AM) 0.62
  16:22 (04:22 PM) 0.72
  22:02 (10:02 PM) 0.43
  22:26 (10:26 PM) 0.36
  23:00 (11:00 PM) 0.31
วันที่ เวลา ความสูง
16 07:30 (07:30 AM) 1.02
23:46 (11:46 PM) 0.28
17 08:52 (08:52 AM) 1.04
18 00:57 (12:57 AM) 0.29
10:16 (10:16 AM) 1.07
19 02:25 (02:25 AM) 0.31
11:28 (11:28 AM) 1.1
20 03:52 (03:52 AM) 0.34
12:19 (12:19 PM) 1.12
21 05:14 (05:14 AM) 0.37
13:00 (01:00 PM) 1.11
  20:39 (08:39 PM) 0.65
22 01:22 (01:22 AM) 0.73
06:21 (06:21 AM) 0.41
  13:36 (01:36 PM) 1.07
  20:11 (08:11 PM) 0.64
23 01:57 (01:57 AM) 0.84
07:23 (07:23 AM) 0.46
  14:08 (02:08 PM) 1.01
  20:19 (08:19 PM) 0.59
24 02:30 (02:30 AM) 0.94
08:26 (08:26 AM) 0.52
  14:38 (02:38 PM) 0.93
  20:38 (08:38 PM) 0.54
25 03:06 (03:06 AM) 1.01
09:42 (09:42 AM) 0.57
  15:05 (03:05 PM) 0.83
  20:55 (08:55 PM) 0.49
26 03:45 (03:45 AM) 1.05
11:06 (11:06 AM) 0.61
  15:29 (03:29 PM) 0.74
  21:12 (09:12 PM) 0.43
27 04:28 (04:28 AM) 1.06
21:34 (09:34 PM) 0.37
28 05:18 (05:18 AM) 1.04
22:02 (10:02 PM) 0.33
29 06:19 (06:19 AM) 1.01
22:35 (10:35 PM) 0.32
30 07:27 (07:27 AM) 0.98
23:10 (11:10 PM) 0.32

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy