Robinson Department Store Thalang

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำปัตตานี (ปัตตานี) ธันวาคม 2565

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 1.11 ม. เวลา 16:15 (04:15 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.75 ม. เวลา 09:26 (09:26 AM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ปัตตานี, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำปัตตานี, ระดับคลื่น ปัตตานี, ระดับคลื่น ปากน้ำปัตตานี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปัตตานี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำปัตตานี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปัตตานี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำปัตตานี, มาตรน้ำ ปัตตานี, มาตรน้ำ ปากน้ำปัตตานี, ข้างขึ้น ข้างแรม ปัตตานี, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำปัตตานี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปัตตานี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำปัตตานี, กระแสน้ำ ปัตตานี, กระแสน้ำ ปากน้ำปัตตานี

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปัตตานี » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำปัตตานี

ปากน้ำปัตตานี (ปัตตานี) ครอบคลุมพื้นที่ 1,940 ตร. กม. (749 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 140.03 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 4 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 6.89278 ลองจิจูด (longitude): 101.26 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 6° 53' 34" (N) 101° 15' 36" (E)

ธันวาคม 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
01 02:25 (02:25 AM) 1.22
09:26 (09:26 AM) 0.75
  16:15 (04:15 PM) 1.11
  20:31 (08:31 PM) 1.02
02 03:10 (03:10 AM) 1.18
10:38 (10:38 AM) 0.78
  17:17 (05:17 PM) 1.15
  23:27 (11:27 PM) 1.01
03 04:12 (04:12 AM) 1.14
11:48 (11:48 AM) 0.82
  18:14 (06:14 PM) 1.19
04 00:37 (12:37 AM) 0.96
05:29 (05:29 AM) 1.11
  12:30 (12:30 PM) 0.85
  18:59 (06:59 PM) 1.22
05 01:30 (01:30 AM) 0.89
06:35 (06:35 AM) 1.1
  12:54 (12:54 PM) 0.87
  19:40 (07:40 PM) 1.24
06 02:17 (02:17 AM) 0.83
07:31 (07:31 AM) 1.1
  13:18 (01:18 PM) 0.89
  20:22 (08:22 PM) 1.26
07 03:00 (03:00 AM) 0.77
08:20 (08:20 AM) 1.12
  13:46 (01:46 PM) 0.9
  21:05 (09:05 PM) 1.25

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 02:25 (02:25 AM) 1.22
09:26 (09:26 AM) 0.75
  16:15 (04:15 PM) 1.11
  20:31 (08:31 PM) 1.02
2 03:10 (03:10 AM) 1.18
10:38 (10:38 AM) 0.78
  17:17 (05:17 PM) 1.15
  23:27 (11:27 PM) 1.01
3 04:12 (04:12 AM) 1.14
11:48 (11:48 AM) 0.82
  18:14 (06:14 PM) 1.19
4 00:37 (12:37 AM) 0.96
05:29 (05:29 AM) 1.11
  12:30 (12:30 PM) 0.85
  18:59 (06:59 PM) 1.22
5 01:30 (01:30 AM) 0.89
06:35 (06:35 AM) 1.1
  12:54 (12:54 PM) 0.87
  19:40 (07:40 PM) 1.24
6 02:17 (02:17 AM) 0.83
07:31 (07:31 AM) 1.1
  13:18 (01:18 PM) 0.89
  20:22 (08:22 PM) 1.26
7 03:00 (03:00 AM) 0.77
08:20 (08:20 AM) 1.12
  13:46 (01:46 PM) 0.9
  21:05 (09:05 PM) 1.25
8 03:38 (03:38 AM) 0.72
Full Moon 09:02 (09:02 AM) 1.13
  14:15 (02:15 PM) 0.91
  21:46 (09:46 PM) 1.25
9 04:11 (04:11 AM) 0.7
09:40 (09:40 AM) 1.14
  14:45 (02:45 PM) 0.9
  22:26 (10:26 PM) 1.24
10 04:32 (04:32 AM) 0.69
10:15 (10:15 AM) 1.14
  15:22 (03:22 PM) 0.9
  23:02 (11:02 PM) 1.24
11 04:51 (04:51 AM) 0.68
10:52 (10:52 AM) 1.14
  16:01 (04:01 PM) 0.9
  23:39 (11:39 PM) 1.24
12 05:25 (05:25 AM) 0.69
11:34 (11:34 AM) 1.12
  16:44 (04:44 PM) 0.92
13 00:16 (12:16 AM) 1.24
06:08 (06:08 AM) 0.71
  12:23 (12:23 PM) 1.1
  17:26 (05:26 PM) 0.95
14 00:55 (12:55 AM) 1.22
06:59 (06:59 AM) 0.74
  13:19 (01:19 PM) 1.07
  18:09 (06:09 PM) 0.99
15 01:30 (01:30 AM) 1.18
07:53 (07:53 AM) 0.77
วันที่ เวลา ความสูง
16 02:00 (02:00 AM) 1.14
Third Quarter 08:43 (08:43 AM) 0.8
17 02:28 (02:28 AM) 1.09
09:23 (09:23 AM) 0.82
  16:48 (04:48 PM) 1.07
  22:31 (10:31 PM) 1
18 03:13 (03:13 AM) 1.05
10:03 (10:03 AM) 0.83
  17:27 (05:27 PM) 1.11
  23:28 (11:28 PM) 0.95
19 04:42 (04:42 AM) 1.04
10:56 (10:56 AM) 0.83
  18:08 (06:08 PM) 1.15
20 00:25 (12:25 AM) 0.88
06:11 (06:11 AM) 1.06
  11:52 (11:52 AM) 0.82
  18:56 (06:56 PM) 1.19
21 01:22 (01:22 AM) 0.79
07:09 (07:09 AM) 1.11
  12:44 (12:44 PM) 0.81
  19:50 (07:50 PM) 1.23
22 02:16 (02:16 AM) 0.72
08:00 (08:00 AM) 1.15
  13:28 (01:28 PM) 0.81
  20:48 (08:48 PM) 1.25
23 03:07 (03:07 AM) 0.66
New Moon 08:47 (08:47 AM) 1.18
  14:05 (02:05 PM) 0.82
  21:44 (09:44 PM) 1.27
24 03:54 (03:54 AM) 0.63
09:32 (09:32 AM) 1.19
  14:41 (02:41 PM) 0.83
  22:32 (10:32 PM) 1.29
25 04:38 (04:38 AM) 0.63
10:19 (10:19 AM) 1.18
  15:17 (03:17 PM) 0.85
  23:16 (11:16 PM) 1.31
26 05:26 (05:26 AM) 0.64
11:11 (11:11 AM) 1.17
  16:00 (04:00 PM) 0.88
  23:57 (11:57 PM) 1.33
27 06:17 (06:17 AM) 0.65
12:08 (12:08 PM) 1.15
  16:49 (04:49 PM) 0.92
28 00:37 (12:37 AM) 1.33
07:11 (07:11 AM) 0.68
  13:14 (01:14 PM) 1.13
  17:49 (05:49 PM) 0.96
29 01:15 (01:15 AM) 1.3
08:02 (08:02 AM) 0.71
  14:33 (02:33 PM) 1.13
  19:00 (07:00 PM) 0.99
30 01:50 (01:50 AM) 1.25
First Quarter 02:24 (02:24 AM) 1.19
  08:51 (08:51 AM) 0.76
  09:33 (09:33 AM) 0.82
  15:45 (03:45 PM) 1.15
  16:45 (04:45 PM) 1.17
  20:47 (08:47 PM) 1
  22:05 (10:05 PM) 0.97

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy