ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) ตุลาคม 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.94 ม. เวลา 15:56 (03:56 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.94 ม. เวลา 08:36 (08:36 AM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง ฉะเชิงเทรา, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำบางปะกง, ระดับคลื่น ฉะเชิงเทรา, ระดับคลื่น ปากน้ำบางปะกง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ฉะเชิงเทรา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำบางปะกง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ฉะเชิงเทรา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำบางปะกง, มาตรน้ำ ฉะเชิงเทรา, มาตรน้ำ ปากน้ำบางปะกง, ข้างขึ้น ข้างแรม ฉะเชิงเทรา, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำบางปะกง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ฉะเชิงเทรา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำบางปะกง, กระแสน้ำ ฉะเชิงเทรา, กระแสน้ำ ปากน้ำบางปะกง

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ฉะเชิงเทรา » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำบางปะกง

ปากน้ำบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) ครอบคลุมพื้นที่ 5,351 ตร. กม. (2,066 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 16.56 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 1 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 13.5008 ลองจิจูด (longitude): 100.988 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 13° 30' 3" (N) 100° 59' 16" (E)

ตุลาคม 2564

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
16 07:23 (07:23 AM) 0.86
15:56 (03:56 PM) 2.94
17 08:36 (08:36 AM) 0.94
16:26 (04:26 PM) 2.93
  23:01 (11:01 PM) 1.62
18 03:12 (03:12 AM) 2.09
09:41 (09:41 AM) 1.02
  16:45 (04:45 PM) 2.89
  23:19 (11:19 PM) 1.32
19 04:20 (04:20 AM) 2.38
10:38 (10:38 AM) 1.1
  16:59 (04:59 PM) 2.85
  23:47 (11:47 PM) 1.04
20 05:15 (05:15 AM) 2.66
Full Moon 11:28 (11:28 AM) 1.21
  17:10 (05:10 PM) 2.82
21 00:19 (12:19 AM) 0.82
06:03 (06:03 AM) 2.87
  12:11 (12:11 PM) 1.33
  17:23 (05:23 PM) 2.8
22 00:51 (12:51 AM) 0.68
06:46 (06:46 AM) 3.01
  12:47 (12:47 PM) 1.48
  17:38 (05:38 PM) 2.78

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 05:15 (05:15 AM) 0.79
16:35 (04:35 PM) 2.68
2 06:45 (06:45 AM) 0.87
16:55 (04:55 PM) 2.8
3 08:43 (08:43 AM) 0.86
17:13 (05:13 PM) 2.88
4 10:05 (10:05 AM) 0.79
17:25 (05:25 PM) 2.92
  23:41 (11:41 PM) 1.6
5 03:52 (03:52 AM) 2.1
10:59 (10:59 AM) 0.74
  17:38 (05:38 PM) 2.95
  23:58 (11:58 PM) 1.36
6 04:44 (04:44 AM) 2.4
New Moon 11:43 (11:43 AM) 0.76
  17:53 (05:53 PM) 2.95
7 00:26 (12:26 AM) 1.11
05:30 (05:30 AM) 2.67
  12:20 (12:20 PM) 0.87
  18:06 (06:06 PM) 2.93
8 00:57 (12:57 AM) 0.88
06:15 (06:15 AM) 2.88
  12:54 (12:54 PM) 1.07
  18:17 (06:17 PM) 2.91
9 01:30 (01:30 AM) 0.69
07:04 (07:04 AM) 3
  13:26 (01:26 PM) 1.33
  18:31 (06:31 PM) 2.9
10 02:06 (02:06 AM) 0.54
08:00 (08:00 AM) 3.02
  13:56 (01:56 PM) 1.64
  18:48 (06:48 PM) 2.87
11 02:45 (02:45 AM) 0.46
09:05 (09:05 AM) 2.97
  14:27 (02:27 PM) 1.97
  19:07 (07:07 PM) 2.81
12 03:26 (03:26 AM) 0.45
10:26 (10:26 AM) 2.89
  14:58 (02:58 PM) 2.29
  19:24 (07:24 PM) 2.73
13 04:12 (04:12 AM) 0.51
First Quarter 12:00 (12:00 PM) 2.83
  15:32 (03:32 PM) 2.56
  19:02 (07:02 PM) 2.63
14 05:04 (05:04 AM) 0.62
13:40 (01:40 PM) 2.85
15 06:09 (06:09 AM) 0.75
15:06 (03:06 PM) 2.91
วันที่ เวลา ความสูง
16 07:23 (07:23 AM) 0.86
15:56 (03:56 PM) 2.94
17 08:36 (08:36 AM) 0.94
16:26 (04:26 PM) 2.93
  23:01 (11:01 PM) 1.62
18 03:12 (03:12 AM) 2.09
09:41 (09:41 AM) 1.02
  16:45 (04:45 PM) 2.89
  23:19 (11:19 PM) 1.32
19 04:20 (04:20 AM) 2.38
10:38 (10:38 AM) 1.1
  16:59 (04:59 PM) 2.85
  23:47 (11:47 PM) 1.04
20 05:15 (05:15 AM) 2.66
Full Moon 11:28 (11:28 AM) 1.21
  17:10 (05:10 PM) 2.82
21 00:19 (12:19 AM) 0.82
06:03 (06:03 AM) 2.87
  12:11 (12:11 PM) 1.33
  17:23 (05:23 PM) 2.8
22 00:51 (12:51 AM) 0.68
06:46 (06:46 AM) 3.01
  12:47 (12:47 PM) 1.48
  17:38 (05:38 PM) 2.78
23 01:22 (01:22 AM) 0.62
07:25 (07:25 AM) 3.07
  13:19 (01:19 PM) 1.63
  17:56 (05:56 PM) 2.76
24 01:50 (01:50 AM) 0.6
08:00 (08:00 AM) 3.07
  13:48 (01:48 PM) 1.78
  18:15 (06:15 PM) 2.74
25 02:15 (02:15 AM) 0.6
08:38 (08:38 AM) 3.04
  14:15 (02:15 PM) 1.93
  18:34 (06:34 PM) 2.69
26 02:33 (02:33 AM) 0.62
09:19 (09:19 AM) 2.97
  14:43 (02:43 PM) 2.09
  18:48 (06:48 PM) 2.62
27 02:45 (02:45 AM) 0.64
10:11 (10:11 AM) 2.87
  15:12 (03:12 PM) 2.25
  18:49 (06:49 PM) 2.56
28 03:04 (03:04 AM) 0.67
11:17 (11:17 AM) 2.78
  15:52 (03:52 PM) 2.4
  18:38 (06:38 PM) 2.52
29 03:35 (03:35 AM) 0.74
Third Quarter 12:38 (12:38 PM) 2.72
30 04:20 (04:20 AM) 0.87
14:05 (02:05 PM) 2.73
31 05:29 (05:29 AM) 1.03
15:01 (03:01 PM) 2.77

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy