ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำบางนรา (นราธิวาส) มิถุนายน 2565

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 1.11 ม. เวลา 07:32 (07:32 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.36 ม. เวลา 23:29 (11:29 PM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง นราธิวาส, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำบางนรา, ระดับคลื่น นราธิวาส, ระดับคลื่น ปากน้ำบางนรา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด นราธิวาส, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำบางนรา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง นราธิวาส, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำบางนรา, มาตรน้ำ นราธิวาส, มาตรน้ำ ปากน้ำบางนรา, ข้างขึ้น ข้างแรม นราธิวาส, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำบางนรา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี นราธิวาส, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำบางนรา, กระแสน้ำ นราธิวาส, กระแสน้ำ ปากน้ำบางนรา

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง นราธิวาส » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำบางนรา

ปากน้ำบางนรา (นราธิวาส) ครอบคลุมพื้นที่ 4,475 ตร. กม. (1,728 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 57.02 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 3 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 6.38944 ลองจิจูด (longitude): 101.83 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 6° 23' 22" (N) 101° 49' 48" (E)

มิถุนายน 2565

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
26 07:04 (07:04 AM) 1.05
23:29 (11:29 PM) 0.36
27 07:32 (07:32 AM) 1.11
23:59 (11:59 PM) 0.34
28 08:05 (08:05 AM) 1.14
29 00:33 (12:33 AM) 0.33
New Moon 08:41 (08:41 AM) 1.16
30 01:12 (01:12 AM) 0.32
09:16 (09:16 AM) 1.17
01 01:54 (01:54 AM) 0.31
09:52 (09:52 AM) 1.18
02 02:35 (02:35 AM) 0.31
10:26 (10:26 AM) 1.18

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 01:36 (01:36 AM) 0.37
09:28 (09:28 AM) 1.24
2 02:12 (02:12 AM) 0.38
10:05 (10:05 AM) 1.23
3 02:50 (02:50 AM) 0.38
10:43 (10:43 AM) 1.22
4 03:26 (03:26 AM) 0.4
11:19 (11:19 AM) 1.2
5 00:32 (12:32 AM) 0.42
11:55 (11:55 AM) 1.17
6 00:49 (12:49 AM) 0.41
12:30 (12:30 PM) 1.13
7 01:08 (01:08 AM) 0.42
First Quarter 13:08 (01:08 PM) 1.08
8 00:41 (12:41 AM) 0.46
13:56 (01:56 PM) 1.02
  22:29 (10:29 PM) 0.46
9 14:56 (02:56 PM) 0.95
22:33 (10:33 PM) 0.45
10 15:56 (03:56 PM) 0.89
22:48 (10:48 PM) 0.41
11 06:15 (06:15 AM) 0.93
12:00 (12:00 PM) 0.72
  16:47 (04:47 PM) 0.83
  23:17 (11:17 PM) 0.38
12 06:39 (06:39 AM) 1.07
13:11 (01:11 PM) 0.65
  17:35 (05:35 PM) 0.77
  23:53 (11:53 PM) 0.34
13 07:21 (07:21 AM) 1.2
14:27 (02:27 PM) 0.59
  18:22 (06:22 PM) 0.71
14 00:33 (12:33 AM) 0.32
Full Moon 08:07 (08:07 AM) 1.3
  15:44 (03:44 PM) 0.54
  19:07 (07:07 PM) 0.65
15 01:18 (01:18 AM) 0.3
08:53 (08:53 AM) 1.36
  16:36 (04:36 PM) 0.5
  19:52 (07:52 PM) 0.6
วันที่ เวลา ความสูง
16 02:07 (02:07 AM) 0.28
09:38 (09:38 AM) 1.4
  17:26 (05:26 PM) 0.47
  20:39 (08:39 PM) 0.55
17 02:54 (02:54 AM) 0.27
10:23 (10:23 AM) 1.4
  18:16 (06:16 PM) 0.45
  21:28 (09:28 PM) 0.5
18 03:37 (03:37 AM) 0.29
11:08 (11:08 AM) 1.37
19 04:17 (04:17 AM) 0.33
11:52 (11:52 AM) 1.3
20 04:55 (04:55 AM) 0.41
12:37 (12:37 PM) 1.2
  21:08 (09:08 PM) 0.4
21 13:23 (01:23 PM) 1.08
Third Quarter 21:47 (09:47 PM) 0.39
22 14:10 (02:10 PM) 0.94
22:13 (10:13 PM) 0.39
23 14:59 (02:59 PM) 0.81
22:30 (10:30 PM) 0.39
24 06:59 (06:59 AM) 0.89
22:46 (10:46 PM) 0.39
25 06:47 (06:47 AM) 0.98
23:05 (11:05 PM) 0.38
26 07:04 (07:04 AM) 1.05
23:29 (11:29 PM) 0.36
27 07:32 (07:32 AM) 1.11
23:59 (11:59 PM) 0.34
28 08:05 (08:05 AM) 1.14
29 00:33 (12:33 AM) 0.33
New Moon 08:41 (08:41 AM) 1.16
30 01:12 (01:12 AM) 0.32
09:16 (09:16 AM) 1.17

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy