ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำท่าจีน (สมุทรสาคร) ตุลาคม 2563

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 3.21 ม. เวลา 11:11 (11:11 AM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.92 ม. เวลา 03:51 (03:51 AM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง สมุทรสาคร, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำท่าจีน, ระดับคลื่น สมุทรสาคร, ระดับคลื่น ปากน้ำท่าจีน, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด สมุทรสาคร, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำท่าจีน, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง สมุทรสาคร, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำท่าจีน, มาตรน้ำ สมุทรสาคร, มาตรน้ำ ปากน้ำท่าจีน, ข้างขึ้น ข้างแรม สมุทรสาคร, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำท่าจีน, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี สมุทรสาคร, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำท่าจีน, กระแสน้ำ สมุทรสาคร, กระแสน้ำ ปากน้ำท่าจีน

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง สมุทรสาคร » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำท่าจีน

ปากน้ำท่าจีน (สมุทรสาคร) ครอบคลุมพื้นที่ 872 ตร. กม. (337 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 42.04 กม.
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 13.5306 ลองจิจูด (longitude): 100.275 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 13° 31' 50" (N) 100° 16' 30" (E)

ตุลาคม 2563

วันที่ เวลา ความสูง
1 00:08 (12:08 AM) 1.58
05:02 (05:02 AM) 2.63
  11:35 (11:35 AM) 1.1
  17:59 (05:59 PM) 3.24
2 00:36 (12:36 AM) 1.39
Full Moon 05:55 (05:55 AM) 2.82
  12:15 (12:15 PM) 1.16
  18:19 (06:19 PM) 3.2
3 01:02 (01:02 AM) 1.26
06:40 (06:40 AM) 2.98
  12:48 (12:48 PM) 1.28
  18:33 (06:33 PM) 3.14
4 01:26 (01:26 AM) 1.16
07:16 (07:16 AM) 3.08
  13:14 (01:14 PM) 1.44
  18:43 (06:43 PM) 3.1
5 01:48 (01:48 AM) 1.08
07:47 (07:47 AM) 3.14
  13:36 (01:36 PM) 1.62
  18:51 (06:51 PM) 3.07
6 02:11 (02:11 AM) 1.03
08:15 (08:15 AM) 3.15
  14:00 (02:00 PM) 1.82
  19:00 (07:00 PM) 3.04
7 02:36 (02:36 AM) 1.01
08:47 (08:47 AM) 3.11
  14:26 (02:26 PM) 2.04
  19:04 (07:04 PM) 3
8 03:02 (03:02 AM) 1
09:29 (09:29 AM) 3.04
  14:53 (02:53 PM) 2.25
  19:06 (07:06 PM) 2.96
9 03:30 (03:30 AM) 1
10:22 (10:22 AM) 2.95
  15:26 (03:26 PM) 2.46
  19:12 (07:12 PM) 2.91
10 04:05 (04:05 AM) 0.99
Third Quarter 11:44 (11:44 AM) 2.9
  16:18 (04:18 PM) 2.64
  19:21 (07:21 PM) 2.81
11 04:58 (04:58 AM) 1
13:46 (01:46 PM) 2.97
12 06:12 (06:12 AM) 1.02
14:53 (02:53 PM) 3.11
13 07:44 (07:44 AM) 1.04
15:41 (03:41 PM) 3.23
  22:33 (10:33 PM) 2.08
14 02:03 (02:03 AM) 2.15
09:10 (09:10 AM) 1.03
  16:21 (04:21 PM) 3.28
  22:50 (10:50 PM) 1.83
15 03:41 (03:41 AM) 2.42
10:17 (10:17 AM) 1.05
  16:56 (04:56 PM) 3.25
  23:23 (11:23 PM) 1.57
วันที่ เวลา ความสูง
16 04:39 (04:39 AM) 2.74
11:14 (11:14 AM) 1.14
  17:23 (05:23 PM) 3.18
  23:59 (11:59 PM) 1.34
17 05:31 (05:31 AM) 3.05
New Moon 12:02 (12:02 PM) 1.3
  17:43 (05:43 PM) 3.11
18 00:37 (12:37 AM) 1.14
06:23 (06:23 AM) 3.3
  12:46 (12:46 PM) 1.53
  17:57 (05:57 PM) 3.07
19 01:15 (01:15 AM) 0.98
07:15 (07:15 AM) 3.46
  13:25 (01:25 PM) 1.8
  18:12 (06:12 PM) 3.07
20 01:55 (01:55 AM) 0.89
08:07 (08:07 AM) 3.5
  14:00 (02:00 PM) 2.09
  18:30 (06:30 PM) 3.07
21 02:35 (02:35 AM) 0.86
09:01 (09:01 AM) 3.44
  14:34 (02:34 PM) 2.37
  18:50 (06:50 PM) 3.06
22 03:15 (03:15 AM) 0.87
10:00 (10:00 AM) 3.33
  15:12 (03:12 PM) 2.59
  19:10 (07:10 PM) 3.02
23 03:51 (03:51 AM) 0.92
First Quarter 11:11 (11:11 AM) 3.21
  16:06 (04:06 PM) 2.74
  19:23 (07:23 PM) 2.9
24 04:29 (04:29 AM) 0.98
12:39 (12:39 PM) 3.16
25 05:11 (05:11 AM) 1.08
13:53 (01:53 PM) 3.17
26 06:04 (06:04 AM) 1.22
14:45 (02:45 PM) 3.19
27 07:17 (07:17 AM) 1.39
15:26 (03:26 PM) 3.19
  22:31 (10:31 PM) 1.79
28 03:07 (03:07 AM) 2.23
09:00 (09:00 AM) 1.51
  15:56 (03:56 PM) 3.15
  23:00 (11:00 PM) 1.53
29 04:23 (04:23 AM) 2.48
10:07 (10:07 AM) 1.6
  16:21 (04:21 PM) 3.1
  23:29 (11:29 PM) 1.31
30 05:20 (05:20 AM) 2.76
11:00 (11:00 AM) 1.68
  16:43 (04:43 PM) 3.03
  23:57 (11:57 PM) 1.16
31 06:07 (06:07 AM) 3.02
Full Moon 11:45 (11:45 AM) 1.77
  17:01 (05:01 PM) 2.98

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy