กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง แหลมงอบ (ตราด) ตุลาคม 2566

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.46 ม. เวลา 14:15 (02:15 PM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.04 ม. เวลา 23:59 (11:59 PM / วันนี้)

กราฟ น้ำขึ้น น้ำลง ตราด, กราฟ น้ำขึ้น น้ำลง แหลมงอบ, น้ำขึ้น น้ำลง ตราด, น้ำขึ้น น้ำลง แหลมงอบ, ระดับคลื่น ตราด, ระดับคลื่น แหลมงอบ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ตราด, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด แหลมงอบ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ตราด, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง แหลมงอบ, มาตรน้ำ ตราด, มาตรน้ำ แหลมงอบ, ข้างขึ้น ข้างแรม ตราด, ข้างขึ้น ข้างแรม แหลมงอบ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ตราด, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี แหลมงอบ, กระแสน้ำ ตราด, กระแสน้ำ แหลมงอบ

กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง ตราด » กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง แหลมงอบ

แหลมงอบ (ตราด) ครอบคลุมพื้นที่ 2,819 ตร. กม. (1,088 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 178.19 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 66 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 12.1686 ลองจิจูด (longitude): 102.396 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 12° 10' 7" (N) 102° 23' 45" (E)

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

แสดงผลแบบตาราง