กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง อ่าวทับละมุ (พังงา) ตุลาคม 2566

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.45 ม. เวลา 01:14 (01:14 AM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.89 ม. เวลา 07:32 (07:32 AM / วันนี้)

กราฟ น้ำขึ้น น้ำลง พังงา, กราฟ น้ำขึ้น น้ำลง อ่าวทับละมุ, น้ำขึ้น น้ำลง พังงา, น้ำขึ้น น้ำลง อ่าวทับละมุ, ระดับคลื่น พังงา, ระดับคลื่น อ่าวทับละมุ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด พังงา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด อ่าวทับละมุ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง พังงา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง อ่าวทับละมุ, มาตรน้ำ พังงา, มาตรน้ำ อ่าวทับละมุ, ข้างขึ้น ข้างแรม พังงา, ข้างขึ้น ข้างแรม อ่าวทับละมุ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี พังงา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี อ่าวทับละมุ, กระแสน้ำ พังงา, กระแสน้ำ อ่าวทับละมุ

กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง พังงา » กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง อ่าวทับละมุ

อ่าวทับละมุ (พังงา) ครอบคลุมพื้นที่ 4,171 ตร. กม. (1,610 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 235.78 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 155 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 8.57389 ลองจิจูด (longitude): 98.2247 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 8° 34' 26" (N) 98° 13' 29" (E)

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

แสดงผลแบบตาราง