กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำปัตตานี (ปัตตานี) ตุลาคม 2566

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 0.98 ม. เวลา 00:41 (12:41 AM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.48 ม. เวลา 07:27 (07:27 AM / วันนี้)

กราฟ น้ำขึ้น น้ำลง ปัตตานี, กราฟ น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำปัตตานี, น้ำขึ้น น้ำลง ปัตตานี, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำปัตตานี, ระดับคลื่น ปัตตานี, ระดับคลื่น ปากน้ำปัตตานี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปัตตานี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำปัตตานี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปัตตานี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำปัตตานี, มาตรน้ำ ปัตตานี, มาตรน้ำ ปากน้ำปัตตานี, ข้างขึ้น ข้างแรม ปัตตานี, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำปัตตานี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปัตตานี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำปัตตานี, กระแสน้ำ ปัตตานี, กระแสน้ำ ปากน้ำปัตตานี

กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง ปัตตานี » กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำปัตตานี

ปากน้ำปัตตานี (ปัตตานี) ครอบคลุมพื้นที่ 1,940 ตร. กม. (749 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 140.03 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 4 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 6.89278 ลองจิจูด (longitude): 101.26 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 6° 53' 34" (N) 101° 15' 36" (E)

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

แสดงผลแบบตาราง