กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง ท่าเรือกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร) ตุลาคม 2566

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.75 ม. เวลา 10:52 (10:52 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.72 ม. เวลา 04:06 (04:06 AM / วันพรุ่งนี้)

กราฟ น้ำขึ้น น้ำลง กรุงเทพมหานคร, กราฟ น้ำขึ้น น้ำลง ท่าเรือกรุงเทพ, น้ำขึ้น น้ำลง กรุงเทพมหานคร, น้ำขึ้น น้ำลง ท่าเรือกรุงเทพ, ระดับคลื่น กรุงเทพมหานคร, ระดับคลื่น ท่าเรือกรุงเทพ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด กรุงเทพมหานคร, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ท่าเรือกรุงเทพ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง กรุงเทพมหานคร, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ท่าเรือกรุงเทพ, มาตรน้ำ กรุงเทพมหานคร, มาตรน้ำ ท่าเรือกรุงเทพ, ข้างขึ้น ข้างแรม กรุงเทพมหานคร, ข้างขึ้น ข้างแรม ท่าเรือกรุงเทพ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี กรุงเทพมหานคร, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ท่าเรือกรุงเทพ, กระแสน้ำ กรุงเทพมหานคร, กระแสน้ำ ท่าเรือกรุงเทพ

กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง กรุงเทพมหานคร » กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง ท่าเรือกรุงเทพ

ท่าเรือกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร) ครอบคลุมพื้นที่ 1,569 ตร. กม. (606 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 7.11 กม.
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 13.7 ลองจิจูด (longitude): 100.584 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 13° 42' 0" (N) 100° 35' 2" (E)

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

แสดงผลแบบตาราง