กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง กองบัญชาการกองทัพเรือ (กรุงเทพมหานคร) ตุลาคม 2566

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.94 ม. เวลา 11:45 (11:45 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.42 ม. เวลา 05:07 (05:07 AM / วันพรุ่งนี้)

กราฟ น้ำขึ้น น้ำลง กรุงเทพมหานคร, กราฟ น้ำขึ้น น้ำลง กองบัญชาการกองทัพเรือ, น้ำขึ้น น้ำลง กรุงเทพมหานคร, น้ำขึ้น น้ำลง กองบัญชาการกองทัพเรือ, ระดับคลื่น กรุงเทพมหานคร, ระดับคลื่น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด กรุงเทพมหานคร, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด กองบัญชาการกองทัพเรือ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง กรุงเทพมหานคร, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง กองบัญชาการกองทัพเรือ, มาตรน้ำ กรุงเทพมหานคร, มาตรน้ำ กองบัญชาการกองทัพเรือ, ข้างขึ้น ข้างแรม กรุงเทพมหานคร, ข้างขึ้น ข้างแรม กองบัญชาการกองทัพเรือ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี กรุงเทพมหานคร, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี กองบัญชาการกองทัพเรือ, กระแสน้ำ กรุงเทพมหานคร, กระแสน้ำ กองบัญชาการกองทัพเรือ

กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง กรุงเทพมหานคร » กราฟ น้ำขึ้นน้ำลง กองบัญชาการกองทัพเรือ

กองบัญชาการกองทัพเรือ (กรุงเทพมหานคร) ครอบคลุมพื้นที่ 1,569 ตร. กม. (606 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 7.11 กม.
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 13.7425 ลองจิจูด (longitude): 100.493 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 13° 44' 33" (N) 100° 29' 33" (E)

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

แสดงผลแบบตาราง