ตารางข้างขึ้นข้างแรม 2566

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 11:27:28 PM

วันที่ และ เวลา สำหรับ ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม 2566

Lunation คืนเดือนมืด, เดือนดับ  ข้างขึ้น  วันพระจันทร์เต็มดวง, วันเพ็ญ  ข้างแรม  ระยะเวลา
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Source: Time and Date AS