ตารางข้างขึ้นข้างแรม 2563

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 12:35:21 AM

วันที่ และ เวลา สำหรับ ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม 2563

Lunation คืนเดือนมืด, เดือนดับ  ข้างขึ้น  วันพระจันทร์เต็มดวง, วันเพ็ญ  ข้างแรม  ระยะเวลา
1200   3 มกราคม 2563
11:45 AM
11 มกราคม 2563
02:21 AM
17 มกราคม 2563
07:58 PM
29d 16h 29m
1201 25 มกราคม 2563
04:42 AM
2 กุมภาพันธ์ 2563
08:41 AM
9 กุมภาพันธ์ 2563
02:33 PM
16 กุมภาพันธ์ 2563
05:17 AM
29d 17h 50m
1202 23 กุมภาพันธ์ 2563
10:25 PM
3 มีนาคม 2563
02:57 AM
10 มีนาคม 2563
12:47 AM
16 มีนาคม 2563
04:34 PM
29d 17h 56m
1203 24 มีนาคม 2563
04:28 PM
1 เมษายน 2563
05:21 PM
8 เมษายน 2563
09:35 AM
15 เมษายน 2563
05:56 AM
29d 16h 58m
1204 23 เมษายน 2563
09:52 AM
1 พฤษภาคม 2563
03:38 AM
7 พฤษภาคม 2563
05:45 PM
14 พฤษภาคม 2563
09:02 PM
29d 15h 13m
1205 23 พฤษภาคม 2563
12:38 AM
30 พฤษภาคม 2563
10:29 AM
6 มิถุนายน 2563
02:12 AM
13 มิถุนายน 2563
01:23 PM
29d 13h 03m
1206 21 มิถุนายน 2563
01:41 PM
28 มิถุนายน 2563
03:15 PM
5 กรกฎาคม 2563
11:44 AM
13 กรกฎาคม 2563
06:28 AM
29d 10h 51m
1207 21 กรกฎาคม 2563
12:32 AM
27 กรกฎาคม 2563
07:32 PM
3 สิงหาคม 2563
10:58 PM
11 สิงหาคม 2563
11:44 PM
29d 9h 09m
1208 19 สิงหาคม 2563
09:41 AM
26 สิงหาคม 2563
12:57 AM
2 กันยายน 2563
12:22 PM
10 กันยายน 2563
04:25 PM
29d 8h 19m
1209 17 กันยายน 2563
06:00 PM
24 กันยายน 2563
08:54 AM
2 ตุลาคม 2563
04:05 AM
10 ตุลาคม 2563
07:39 AM
29d 8h 31m
1210 17 ตุลาคม 2563
02:37 AM
23 ตุลาคม 2563
08:22 PM
31 ตุลาคม 2563
09:49 PM
8 พฤศจิกายน 2563
08:46 PM
29d 9h 36m
1211 15 พฤศจิกายน 2563
12:07 PM
22 พฤศจิกายน 2563
11:45 AM
30 พฤศจิกายน 2563
04:29 PM
8 ธันวาคม 2563
07:36 AM
29d 11h 09m
1212 14 ธันวาคม 2563
11:16 PM
22 ธันวาคม 2563
06:41 AM
30 ธันวาคม 2563
10:28 AM
  29d 12h 44m

Source: Time and Date AS