ตารางข้างขึ้นข้างแรม 2564

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 12:26:36 PM

วันที่ และ เวลา สำหรับ ปรากฏการณ์ข้างขึ้น-ข้างแรม 2564

Lunation คืนเดือนมืด, เดือนดับ  ข้างขึ้น  วันพระจันทร์เต็มดวง, วันเพ็ญ  ข้างแรม  ระยะเวลา
      6 มกราคม 2564
04:37 PM
29d 12h 44m
1213 13 มกราคม 2564
12:00 PM
21 มกราคม 2564
04:01 AM
29 มกราคม 2564
02:16 AM
5 กุมภาพันธ์ 2564
12:37 AM
29d 14h 06m
1214 12 กุมภาพันธ์ 2564
02:05 AM
20 กุมภาพันธ์ 2564
01:47 AM
27 กุมภาพันธ์ 2564
03:17 PM
6 มีนาคม 2564
08:30 AM
29d 15h 15m
1215 13 มีนาคม 2564
05:21 PM
21 มีนาคม 2564
09:40 PM
29 มีนาคม 2564
01:48 AM
4 เมษายน 2564
05:02 PM
29d 16h 10m
1216 12 เมษายน 2564
09:30 AM
20 เมษายน 2564
01:58 PM
27 เมษายน 2564
10:31 AM
4 พฤษภาคม 2564
02:50 AM
29d 16h 29m
1217 12 พฤษภาคม 2564
01:59 AM
20 พฤษภาคม 2564
02:12 AM
26 พฤษภาคม 2564
06:13 PM
2 มิถุนายน 2564
02:24 PM
29d 15h 53m
1218 10 มิถุนายน 2564
05:52 PM
18 มิถุนายน 2564
10:54 AM
25 มิถุนายน 2564
01:39 AM
2 กรกฎาคม 2564
04:10 AM
29d 14h 24m
1219 10 กรกฎาคม 2564
08:16 AM
17 กรกฎาคม 2564
05:10 PM
24 กรกฎาคม 2564
09:36 AM
31 กรกฎาคม 2564
08:15 PM
29d 12h 34m
1220 8 สิงหาคม 2564
08:50 PM
15 สิงหาคม 2564
10:19 PM
22 สิงหาคม 2564
07:01 PM
30 สิงหาคม 2564
02:13 PM
29d 11h 02m
1221 7 กันยายน 2564
07:51 AM
14 กันยายน 2564
03:39 AM
21 กันยายน 2564
06:54 AM
29 กันยายน 2564
08:57 AM
29d 10h 14m
1222 6 ตุลาคม 2564
06:05 PM
13 ตุลาคม 2564
10:25 AM
20 ตุลาคม 2564
09:56 PM
29 ตุลาคม 2564
03:05 AM
29d 10h 09m
1223 5 พฤศจิกายน 2564
04:14 AM
11 พฤศจิกายน 2564
07:45 PM
19 พฤศจิกายน 2564
03:57 PM
27 พฤศจิกายน 2564
07:27 PM
29d 10h 28m
1224 4 ธันวาคม 2564
02:43 PM
11 ธันวาคม 2564
08:35 AM
19 ธันวาคม 2564
11:35 AM
27 ธันวาคม 2564
09:23 AM
29d 10h 51m

Source: Time and Date AS